Kárná odpovědnost advokátů a advokátních koncipientů

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Kárná odpovědnost advokátů a advokátních koncipientů
autor: Otázka na právníka, 29 Oct, 2018
Kárná odpovědnost advokátů a advokátních koncipientů

Advokáti a advokátní koncipienti jsou při své činnosti vázáni mnoha příkazy a zákazy. Většinu z nich je možné najít v zákoně o advokacii. Další pravidla je pak možné najít ve stavovských předpisech a dalších zákonech (např. trestním řádu) nebo vyhláškách. Pokud advokát či advokátní koncipient nedodrží stanovená pravidla, vystavuje se riziku, že s ním bude zahájeno kárné řízení a bude mu uložena sankce.

Kárné řízení 


Kárným proviněním je závažné nebo opětovné zaviněné porušení povinností stanovených advokátovi nebo advokátnímu koncipientovi tímto nebo zvláštním zákonem nebo stavovským předpisem. O tom, zda došlo ke spáchání kárného provinění a o uložení kárného opatření rozhoduje tříčlenný kárný senát složený ze členů kárné komise české advokátní komory. Řízení se zahajuje na základě kárné žaloby podané kárným žalobcem (ministr spravedlnosti nebo předseda kontrolní rady České advokátní komory). Žaloba musí být podána do 6 měsíců ode dne, kdy se kárný žalobce o kárném provinění dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy ke kárnému provinění došlo. 

Sankce


Advokátovi lze uložit některé z těchto kárných opatření: 

- napomenutí, 

- veřejné napomenutí, 

- pokutu až do výše stonásobku minimální měsíční mzdy (výnos pokut připadá komoře), 

- dočasný zákaz výkonu advokacie uložený na dobu od 6 měsíců do 3 let, 

- vyškrtnutí ze seznamu advokátů, 

- odnětí knihy o prohlášeních o pravosti podpisu na dobu od 6 měsíců do 3 let, pokud se advokát dopustil kárného provinění při činění prohlášení o pravosti podpisu (lze uložit samostatně, nebo vedle jiného kárného opatření), 

- dočasný zákaz výkonu úschovy uložený na dobu od 6 měsíců do 3 let, pokud se advokát dopustil kárného provinění při výkonu této činnosti (lze uložit samostatně, nebo vedle jiného kárného opatření). 


Advokátnímu koncipientovi lze uložit některé z těchto kárných opatření: 

- napomenutí, 

- veřejné napomenutí, 

- pokutu až do výše dvacetinásobku minimální měsíční mzdy (výnos pokut připadá komoře), 

- vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů. 

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít