Jaké jsou podmínky vrácení soudního poplatku?

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Jaké jsou podmínky vrácení soudního poplatku?
autor: Otázka na právníka, 8 Aug, 2016
Jaké jsou podmínky vrácení soudního poplatku?
Podali jste žalobu a nyní ji chcete vzít zpět? Nebo jste se snad spletli a uhradili soudní polatek, i když jste neměli? Pokud ano, pak se budete muset zamyslet nad tím, zda Vám bude vrácem soudní poplatek. Pojďme se podívat na situace, kdy a v jaké výši Vám soud soudní poplatek skutečně vrátí.

Soud např. vrátí poplatek:

 

a) jestliže jej zaplatil ten, kdo k tomu nebyl povinen;

b) pokud bylo na poplatku zaplaceno více, než bylo soudem vyměřeno a k čemu byla povinná osoba vyzvána, pak soud přeplatek vrátí (to neplatí, pokud poplatek nebo přeplatek neúřevyšuje částku 50 Kč, v takovém případě soud takovou částku nevrací);

c) soud vrátí poplatek z účtu soudu i tomu, kdo jej zaplatil na základě nesprávné výzvy soudu nebo na základě nesprávného rozhodnutí soudu, kterým mu byla tato povinnost uložena,

d) soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním;

e) byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek;

f) soud vrátí zaplacený poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, i v případě, bylo-li řízení zastaveno po vydání platebního rozkazu pro zpětvzetí návrhu, k němuž došlo nejpozději v poslední den lhůty k podání odporu nebo námitek proti platebnímu rozkazu (totožné platí v případě schválení smíru mezi účastníky řízení před tím, než je ve věci samé rozhodnuto. Byl-li smír schválen pouze v části předmětu řízení, vrátí soud odpovídající část poplatku);

g) v řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, postupuje soud obdobně, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé.

h) bylo-li řízení o rozvod manželství zastaveno nebo byl-li vzat návrh na zahájení řízení zpět nejpozději před vydáním rozhodnutí soudem prvního stupně, vrátí soud z účtu soudu zaplacený poplatek v plné výši. Byl-li návrh na zahájení řízení o rozvod manželství vzat zpět po vydání rozhodnutí soudu, které nenabylo právní moci, aniž bylo podáno odvolání, vrátí soud z účtu soudu polovinu poplatku. Bylo-li řízení o zrušení, neplatnosti nebo určení, zda tu partnerství je či není, zastaveno nebo byl-li vzat návrh na zahájení řízení zpět nejpozději před vydáním rozhodnutí soudem prvního stupně, vrátí soud z účtu soudu zaplacený poplatek v plné výši. Byl-li návrh na zahájení řízení o zrušení, neplatnosti nebo určení, zda tu partnerství je či není, vzat zpět po vydání rozhodnutí soudu, které nenabylo právní moci, aniž bylo podáno odvolání, vrátí soud z účtu soudu polovinu poplatku.

 

Shora uvedené situace nevystihují všechny sitauce, kdy soud již uhrazený soudní poplatek vrátí.

 

Platí pravidlo, že poplatek ani přeplatek nelze vrátit po uplynutí 10 let od konce kalendářního roku, v němž byl zaplacen (lhůta neběží, je-li řízení přerušeno).

 

V jaké lhůtě soud poplatek nebo přeplatek vrátí?

Soud je poviněn vrátit poplatek nebo přeplatek do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým o vrácení rozhodl. Pokud by soud tuto lhůtu překročil, pak můžete požádat, aby Vám byla uhrazen úrok z přeplatku, který bude vypočítán dle daňového řádu, pokud však o tento úrok nepožádáte, uhrazen Vám nebude.

 

Více v OSŘ a v zákonu o soudních poplatcích

Vrácení soudního poplatku upravuje občanský soudní řád ve spojení se zákonem o soudních poplatcích.

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít