Jak vymáhat výživné od rodiče v zahraničí?

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Jak vymáhat výživné od rodiče v zahraničí?
autor: Otázka na právníka, 13 Nov, 2017
Jak vymáhat výživné od rodiče v zahraničí?

Volný pohyb osob a dnešní dynamický životní styl přispívá k tomu, že situace, kdy nezletilé dítě s jedním rodičem žije v jiném státě, než druhý rodič, který má k tomuto dítěti vyživovací povinnost, je dnes už věcí běžnou. V tomto článku se podíváme na to, jak je třeba postupovat v takových případech. V Evropské unii je situace jednodušší v tom, že nárok na výživné a pohledávky z něj jsou upraveny přímo použitelnými předpisy v režimu unifikace – to znamená, že procesní pravidla rozhodující o tom, který soud bude příslušný pro rozhodnutí o nároku apod., jsou ve všech členských státech EU stejná. To významně snižuje nejistotu a brání účelovým spekulacím o volbě právního režimu. 

Řešení pohledávek na výživném v EU


Pohledávky na výživném byly v EU jednotně řešeny už od počátku 21. stol, a to nařízením o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (tzv. nařízením Brusel I). Výhodou bylo snadné uznání a výkon rozsudku, který vydal soud cizího státu, nicméně stále bylo třeba o uznání cizího rozsudku žádat. 

Přislušnost soudů k řešení výživného s mezinárodním prvkem


Ode dne 18. června 2011 se uplatní nová pravidla, zakotvené v nařízení o výživném - nařízení Rady (ES) č. 4/2009 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností. Podle tohoto nařízení můžete jako oprávněná osoba podat žalobu u soudů státu svého trvalého pobytu. Vydaný rozsudek pak bude bez dalšího jednoduše použitelný ve všech ostatních zemích EU. Nařízení se týká určení příslušnosti soudu, který bude rozhodovat o podaném nároku na výživné. Je to soud, kde má oprávněný či povinný místo obvyklého pobytu, nebo soud, který je příslušný o rozhodování o osobním stavu (např. rozvodu manželství). 


Je třeba zdůraznit, že pokud rozhodne ve věci soud některého členského státu, pak není možné žádat o změnu tohoto rozhodnutí ve státě jiném. Rozhodnutí českého soudu se tedy může změnit pouze novým rozhodnutím českých soudů, nikoli soudů v cizině. To vyplývá z respektu k suverenitě státní moci. 


Pokud by se stalo, že by bylo zahájeno řízení v téže věci u soudů více států, pak platí, že příslušnost zůstane soudu, který zahájil řízení jako první

Jak se řeší pohledávky na výživném mimo EU?


Mimo EU jsou pak vztahy ČR k cizím státům upraveny buď bilaterálně konkrétní smlouvou o soudní spolupráci v civilních věcech s příslušným státem, nebo mnohostrannou mezinárodní smlouvou, jejíž stranou je jak ČR, tak dotyčný cizí stát. Jako příklad uveďme Haagskou úmluvu o mezinárodním vymáhání výživného na děti a dalších druhů vyživovacích povinností vyplývajících z rodinných vztahů, uzavřenou dne 23. listopadu 2007, spolu s Protokolem o právu rozhodném o vyživovací povinnosti. Ve vztazích mezi zeměmi EU a Norskem, Islandem a Švýcarskem, je platná tzv. Luganská úmluva z roku 2007, která ale obsahuje obdobná pravidla jako ta, co platí v rámci EU. 

Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí


V případech, kde jde o práva dětí s mezinárodním prvkem, je rodičům nápomocný Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí se sídlem v Brně, který komunikuje se zahraničními úřady a soudy. Je však třeba upozornit, že komunikace prostřednictvím tohoto úřadu a jeho zahraničních protějšků bývá časově náročná. Je třeba řádně doložit všechny dostupné písemné důkazy, nejlépe s překladem do úředního jazyka země, kam je zasíláte. V každém případě nelze než doporučit právní zastoupení advokátem s odpovídajícími jazykovými schopnostmi a znalostmi právního systému příslušného cizího státu.  

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít