Jak si jako věřitel můžete zlepšit své postavení vůči dlužníku?

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Jak si jako věřitel můžete zlepšit své postavení vůči dlužníku?
autor: Otázka na právníka, 23 Feb, 2017
Jak si jako věřitel můžete zlepšit své postavení vůči dlužníku?

Lze následně svou pohledávku uspokojit i jinak než splněním dluhu dlužníkem? Odpověď je ano. Institut zajištění dluhu poskytuje věřiteli lepší postavení, kdy získává hospodářskou výhodu. Díky různým formám zajištění dluhu bude věřiteli usnadněna důkazní situace v případném soudním sporu, věřitel se může při nesplnění dluhu dlužníkem z tohoto zajištění uspokojit, navíc dlužník sám je motivován ke splnění. Tyto instituty přistupují k původnímu dluhu až na druhé místo a lze se z nich uspokojit až při nesplnění dluhu dlužníkem. Samotný dluh se zajistit závazkem jiné osoby, která prohlásí, že pokud dlužník svůj dluh nesplní ona sama je zavázána za toto splnění, nebo pokud dá osoba věřiteli určitou majetkovou jistotu, že dlužník svůj duh splní.


Podívejme na jednotlivé formy - 

1. Jistota
 

Zde se jedná o zajištění určitou věcí, ke které je zřízeno ve prospěch věřitele zástavní právo. Ten kdo věřiteli jistotu poskytl, má právo se kdykoli informovat o výši zajištěného dluhu. Pokud dluh dosahuje větší výše než je poskytnutá jistota, musí zbytek zajistit dlužník, jinak zde hrozí sankce dospělosti zajištění, což znamená, že se věřitel může uspokojit z poskytnuté jistoty. Sama jistota může být předána věřiteli, ale i jiné osobě, která se zaváže ji spravovat pro věřitele. 


2. Ručení
 

Ručení namená, že další osoba prohlásí svůj závazek vůči věřiteli, kdy je tato osoba ochotna splnit dlužníkův dluh pokud tak dlužník neučiní sám. V tomto okamžiku se tato osoba stává dlužníkovým ručitelem. Následně pokud dojde k situaci, kdy dlužník svůj dluh opravdu nesplní, má věřitel možnost jít za ručitelem a požadovat splnění dluhu po něm. 


3. Finanční záruka

Zde je vyžadována listinná podoba (záruční listinou), ve které je uvedeno jaká osoba poskytne věřiteli v případě nesplnění dluhu dlužníkem určité peněžité plnění. V této listině musí být dostatečně určena výše částky, která bude poskytnuta a dále musí zde být také dostatečně určen předmětný dluh, který tato záruka zajišťuje, popř. se zde uvedou jiné důvody, kdy má dojít k proplacení záruky. Pro proplacení určené částky musí následně věřitel výstavce písemně vyzvat ke splnění. 


4. Zajišťovací převod práva

Znamená, že věřiteli je dočasně od dlužníka či třetí osoby převedeno určité právo. Věřitel se tak dostává do postavení vlastníka té určité věci, ke které mu bylo právo převedeno a tuto věc spravuje tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Po splnění dluhu se naplní rozvazovací podmínka splnění a právo je opět převedeno zpět na tuto osobu. Smlouvu lze ovšem uzavřít i tak, že převod po splnění bude nutné zvlášť provést ze strany věřitele, kdy až ten po uspokojení svého dluhu právo jiné osoby na ni převede sám. 


5. Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů

V tomto případě plátce mzdy poskytuje nejvýše poloviny mzdy či odměny dlužníka přímo věřiteli a věřiteli tím vzniká zajištěné jeho pohledávky. 

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Co je to dluhopis?

Zákon na emitenta dluhopisů neklade žádné speciální požadavky. Nestanoví ani dohled České národní…
Otázka na právníka, 1 Aug, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít