Jak probíhá dědické řízení a jaká je pozice notáře?

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Jak probíhá dědické řízení a jaká je pozice notáře?
autor: Otázka na právníka, 6 Oct, 2017
Jak probíhá dědické řízení a jaká je pozice notáře?

Smutná událost v rodině v podobě úmrtí blízkého člověka má také své právní důsledky, je totiž třeba vypořádat majetek a dluhy zemřelého prostřednictvím řízení o dědictví. Občanské právo procesní ho zařazuje mezi tzv. nesporná řízení, což ovšem neznamená, že by v jeho rámci nemohly vzniknout spory mezi účastníky. Rozlišení se týká spíše skutečnosti, že dědictví patří mezi zvláštní případy, kdy se uplatní postupy odlišné od běžného sporného řízení před civilním soudem, kde proti sobě stojí zájmy žalobce a žalovaného. Klíčovou roli v dědickém řízení notář, který je pověřený soudem k projednání dědictví a vykonává funkci tzv. soudního komisaře. Jeho procesní úkony v řízení se považují za úkony soudu.

Jaká je role notáře a co všechno notář dělá?


Notář je plně kvalifikovaný právník. Je soukromou osobou, vykonává svobodné povolání podobně jako např. advokát, stát ho ovšem pověřil notářským úřadem a tedy vykonáváním určitých úkolů státu, při jmenování do funkce skládá slib do rukou ministra spravedlnosti


Notář např. úředně ověřuje listiny a jejich kopie, osvědčuje pravost podpisu na listině, provádí autorizovanou konverzi mezi listinnou a elektronickou podobou dokumentů nebo vydává veřejné listiny, např. notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti. 


Formou veřejné listiny u notáře lze uzavřít např. závěť, smlouvu o majetkovém režimu manželů nebo založení obchodní společnosti. V některých případech občanský zákoník dokonce přímo vyžaduje formu veřejné listiny k platnosti určitého právního jednání. 

Posláním notáře je nezávislost a předcházení sporům. Říká se, že většina činnosti notáře navenek není vidět a je to tak správně. 

Notář a dědické řízení


Dojde-li k úmrtí člověka, místně příslušný matriční úřad vydá úmrtní list. Okresní soud v obvodu, kde zemřelý zůstavitel majetku naposledy bydlel, vybere notáře, který bude mít za úkol dědictví projednat


Aby se předešlo nežádoucím snahám o ovlivnění rozhodování notáře, jsou notáři vybírání podle objektivního klíče, např. podle abecedního pořádku počátečních písmen příjmení zemřelých, anebo podle dní v měsíci dle data narození či úmrtí. Není tedy možné dopředu kontaktovat „svého“ nejbližšího notáře


Předběžné projednání dědictví


Notář si nejprve pozve k tzv. předběžnému projednání dědictví osoby, které připadají v úvahu jako dědici. Pokud měl zůstavitel v okamžiku smrti manžela či manželku, dozví se notář o tom z úmrtního listu. Případně může kontaktovat vypravovatele pohřbu. Účelem předběžného projednání je dát dohromady okruh pravděpodobných dědiců a zjistit, zda zůstavitel zanechal závěť a zda byla platná. Notář má přístup do veřejných rejstříků, evidence obyvatel, katastru nemovitostí apod., aby mohl zjišťovat příslušné údaje. 


Proč mít na dokladech aktuální adresu?


Fyzickým osobám doručuje na adresu trvalého pobytu dle evidence obyvatel. Často se bohužel doručit nepodaří, pak se zákonná povinnost splní vyvěšením písemnosti na úřední desce úřadu či soudu. Proto lze jen doporučit, mít na dokladech aktuální adresu, neboť jen tak se nepřipravíte o případné dědictví. 


Co je výsledkem dědického řízení?


Výsledkem dědického řízení nejčastěji bývá uzavření dohody mezi dědici, kterou notář aktivně zprostředkuje a soud následně schválí. Dojde-li mezi dědici ke sporu o nějaké konkrétní právní otázce, např. platnosti smlouvy nebo vlastnictví k některé součásti pozůstalosti, řeší se podáním zvláštní žaloby u civilního soudu ve sporném řízení. Řízení o dědictví je mezitím přerušeno, než se tato sporná okolnost vyřeší. 


Během řízení o dědictví notář pečlivě zváží všechny zjištěné okolnosti, přání zůstavitele vyjádřené v závěti, její platnost, stejně jako podmínky dané občanským zákoníkem. Řízení o dědictví končí rozhodnutím o podílu dědiců na rozdělení pozůstalosti. 


Vyjádřil zústavitel svoji vůli v závěti?


Na závěr uvádíme, že nový občanský zákoník v duchu posílení zásady autonomie vůle dává větší váhu na vůli zůstavitele vyjádřenou v závěti. Jinými slovy, závěť má silnější postavení a více přednosti před ustanoveními zákona, než jak tomu bylo podle původního občanského zákoníku. Potřebujete sepsat závěť? Poptejte právní službu! 


Proto pokud chcete Vy nebo Vaši blízcí sepsat kvalitní závěť, která bude odpovídat všem zákonným požadavkům a bude plně zohledněna v dědickém řízení, obraťte se za tím účelem na odborníka


Kontakty na kvalifikované právníky naleznete i zde na portálu Otázka na právníka.“ 


Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít