Jak mohl rozhodnout Vrchní soud v Praze v kauze MUDr. Davida Ratha?

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Jak mohl rozhodnout Vrchní soud v Praze v kauze MUDr. Davida Ratha?
autor: Otázka na právníka, 27 Oct, 2016
Jak mohl rozhodnout Vrchní soud v Praze v kauze MUDr. Davida Ratha?

V minulém týdnu Vrchní soud v Praze rozhodl o odvolání některého z obžalovaných v kauze MUDr. Davida Ratha. Pojďme se podívat na to, jak soud mohl rozhodnout a jak nakonec také rozhodnul. Proti rozsudku Krajského soudu v Praze bylo ve věci podáno odvolání jednak státním zástupcem, jednak obžalovanými. 

Odvolání bylo podáno k Vrchnímu soudu v Praze. 


Odvolací soud může v první řadě odvolání zamítnoutTakový postup by však byl možný pouze v případě, že:


- odvolání by bylo podáno opožděně (tj. po uplynutí lhůty pro podání odvolání), 

- neoprávněnou osobou (tj. osobou, která ani podat odvolání právo neměla), 

- osobou, která se práva na podání odvolání vzdala, nebo v případě, že 

- odvolání podala osoba, která již jednou podané odvolání vzala zpět


Dále také odvolání zamítne v případě, že by shledal, že není důvodnéTato situace však v daném případě očividně nenastala. 


Odvolací soud dále mohl odvolání odmítnout, 


a to v případě, že by nesplňovalo náležitosti obsahu odvolání, které stanoví zákon. Tato situace také, s ohledem na skutečnost, že obžalovaní jsou zastoupeni advokáty, nenastala. Rozhodnout sám rozsudkem ve věci samé za splnění zákonem stanovených podmínek. Odvolací soud mohl trestní stíhání zastavit, pokud by shledal, že proto jsou splněny zákonem stanovené podmínky, nicméně tomu tak nebylo. 


 Odvolací soud mohl rozsudek Krajského soudu v Praze zrušit a v rozsahu zrušení: 

a) rozhodnout o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti soudu, který je společně nadřízený soudu prvního stupně, a soudu, jenž je podle něj příslušný, měl-li tak už učinit soud prvního stupně – to je situace, kdy by snad ve věci v první stupni rozhpodoval místně nepříslušný soud, čemuž se tak zřejmě nestalo, 

b) věc postoupit jinému orgánu, měl-li tak učinit již soud prvního stupně – tato situace nenastala, 

c) trestní stíhání zastavit, shledá-li, že je tu některá z okolností, jež by odůvodňovaly zastavení trestního stíhání soudem prvního stupně – tato situace nenastala, 

d) trestní stíhání podmíněně zastavit nebo rozhodnout o schválení narovnání, 

e) trestní stíhání přerušit, měl-li tak učinit již soud prvního stupně. Odvolací soud rozsudek Krajského soudu v Praze zrušil a věc mu vrací k dalšímu řízení

Situace, která nastala (nutno podotknout, že bez nařízení jednání ve věci samé) je, že odvolací soud rozsudek Krajského soudu v Praze zrušil a věc mu vrací k dalšímu řízení, což se tak mohlo stát z následujícíh důvodů: 

a) pro podstatné vady řízení, které rozsudku předcházelo, zejména proto, že v tomto řízení byla porušena ustanovení, jimiž se má zabezpečit objasnění věci nebo právo obhajoby, jestliže mohly mít vliv na správnost a zákonnost přezkoumávané části rozsudku, 

b) pro vady rozsudku, zejména pro nejasnost nebo neúplnost jeho skutkových zjištění týkajících se přezkoumávané části rozsudku, nebo proto, že se ohledně takové části soud nevypořádal se všemi okolnostmi významnými pro rozhodnutí, 

c) vzniknou-li pochybnosti o správnosti skutkových zjištění ohledně přezkoumávané části rozsudku, k objasnění věci je třeba důkazy opakovat nebo provádět důkazy další a jejich provádění před odvolacím soudem by znamenalo nahrazovat činnost soudu prvního stupně, 

d) bylo-li v přezkoumávané části rozsudku porušeno ustanovení trestního zákona

e) je-li uložený trest v přezkoumávané části rozsudku nepřiměřený, 

f) je-li rozhodnutí o uplatněném nároku poškozeného v přezkoumávané části rozsudku nesprávné

g) není-li v souladu s dohodou o vině a trestu, jejíž schválení státní zástupce soudu navrhl; to neplatí, jde-li o výrok o uplatněném nároku poškozeného, který s dohodou o vině a trestu nesouhlasil, nebo poškozeného, jehož řádně uplatněný nárok dohodě o vině a trestu neodpovídá. 


S ohledem na shora nastíněné varianty lze konstatovat, že pravděpodobně byly naplněny buď varianty a), b), c), d), přičemž, a to je důležité, muselo se pravděpodoně jednat o zásadní vady rozhodnutí, které shledal odvolací soud, protože tyto vady nemohly být odstraněny při jednání před odvolacím soudem (proto nejsou dále rozebírány varianty, jak by mohl odvolací soud rozhodnout v případě, že by sám ve věci jednal), ale věc musela být vrácena zpět soudu prvního stupně. 


To znamená, že skutková zjištění soudu prvního stupně byla tak nedostatečná, že je nutné hlavní líčení před soudem prvního stupně opakovat nebo by muselo být prováděno odvolacím soudem rozsáhlé a obtížně proveditelné doplnění dokazování, které by nahrazovalo činnosti soudu prvního stupně. 


Takový postup má za následek, že Krajský soud v Praze bude muset věc projednat znovu

vázán pokyny soudu odvolacího, které budou obsahem rozhodnutí o zrušení rozsudku soudu prvního stupně. Z časového hlediska se tak konečné rozhodnutí o vině a trestu dozvíme později. 

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Ústavní stížnost fyzické osoby

Ústavní soud ČR v minulém týdnu zamítl ústavní stížnost Romana Janouška. Pojďme se krátce…
Otázka na právníka, 12 Jul, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít