Co je platební rozkaz a jak se proti nemu bránit?

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Co je platební rozkaz a jak se proti nemu bránit?
autor: Otázka na právníka, 8 Nov, 2017
Co je platební rozkaz a jak se proti nemu bránit?

V tomto článku si stručně vysvětlíme, co je platební rozkaz a jaké možnosti obrany nám právní řád dává k dispozici. Zejména je důležité vědět, čím se platební rozkaz liší od běžného soudního rozhodnutí a jaké jsou rozdíly v procesním postupu soudu.

Co je platební rozkaz?


Platební rozkaz je podobně jako rozsudek formálním rozhodnutím soudu. Vydává se ovšem v tzv. zkráceném řízení. Zatímco v klasickém sporném řízení u soudu probíhá ústní jednání, kam jsou účastníci předvolání, mohou předkládat soudu důkazy a výrazně tak doplnit okruh skutečností, které má soud k dispozici pro rozhodování na základě písemně podané žaloby, příp. vyjádření žalovaného. 


Ve zkráceném řízení se ovšem žádné jednání nekoná, soud rozhodne bez něj, pouze na základě žaloby. Je to možné jen tehdy, když soud uváží, že nárok vznesený v žalobě je nepochybný a že je možné takto rozhodnout pouze na základě skutečností vylíčených v žalobě. 


Vydání platebního rozkazu připadá v úvahu pouze v případě, že žaloba zní na zaplacení určité finanční částky


Platební rozkaz jednoduše ukládá žalovanému, aby zaplatil uvedenou částku a navíc ještě náklady řízení (tedy náklady na právní zastoupení, dopravu k soudu, pořízení důkazů apod.) Žalobce nemusí ani v žalobě navrhovat vydání platebního rozkazu, je to zcela na uvážení soudu


Také naopak: pokud žalobce navrhuje zkrácené řízení, ale soud si není jistý, že by to dostačovalo, může nařídit jednání a rozhodnout věc v klasickém řízení končícím rozsudkem. 


Důležité je doručení platebního rozkazu


Důležité je, že platební rozkaz musí být doručen přímo do rukou žalovaného, nelze uplatnit žádnou z fikcí doručení, které se běžně používají pro úřední písemnosti, když si je zapomenete nebo nechcete převzít. U platebního rozkazu je vyloučeno, aby vstoupil do právní moci, aniž by se o něm žalovaný skutečně dozvěděl. 


Odpor


Teprve okamžikem doručení žalovanému začne běžet lhůta patnácti dní, ve kterých může podat proti platebnímu rozkazu řádný opravný prostředek – odpor (nikoli odvolání, jako proti klasickému rozsudku). Podáním odporu se vydaný platební rozkaz zruší a věc se následně projedná u soudu s obvyklým jednáním a dokazováním, které vyvrcholí vydáním rozsudku. Proti němu se můžete v zákonné lhůtě odvolat. 


Platební rozkaz i na miliony


Je třeba si uvědomit, že platební rozkaz nemusí být vydán pouze na malé finanční částky, ale často jsou v něm uloženy povinnosti k zaplacení milionových pohledávek. Určitě radíme nepodcenit doručený platební rozkaz a neprodleně proti němu podat odpor. Pokud totiž odpor nepodáte, platební rozkaz získá po patnácti dnech právní moc a s tím se už nedá nic dělat, budete povinni částku zaplatit a může být vymáhána i exekučně. Pro úplnost uvádíme, že existuje také mechanismus elektronického platebního rozkazu, který se podává na speciálním elektronickém formuláři. Směnečný a šekový platební rozkaz se pak používá pro řešení pohledávek ze směnek a šeků.   

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít