Co dělat, když se řízení táhne dlouhou dobu?

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Co dělat, když se řízení táhne dlouhou dobu?
autor: Otázka na právníka, 17 May, 2018
Co dělat, když se řízení táhne dlouhou dobu?

Listina základních práv a svobod zakotvuje právo na projednání věci bez zbytečných průtahů. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod zaručuje právo na projednání věci v přiměřené lhůtě. Když soudy nepostupují v souladu s danými právy účastníka řízení, dopouštějí se tzv. nesprávného úředního postupu. V případě, že řízení trpí neodůvodněnými průtahy nebo je nepřiměřeně dlouhé, zákon dává účastníkům řízení několik možností, jak se takovému nesprávnému úřednímu postupu bránit.

 Jak se bránit průtahům?

  • Stížností


Účastníci řízení se mohou obracet na soudy se stížnostmi na průtahy v řízení. O stížnosti na průtahy rozhoduje zásadně předseda soudu, a to do jednoho měsíce ode dne jejího doručení (jednoměsíční lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti). O výsledku vyřízení stížnosti musí být stěžující si účastník řízení v této lhůtě vyrozuměn. Pokud byla stížnost shledána důvodnou nebo alespoň částečně důvodnou, musí být stěžující si účastník řízení vyrozuměn i o tom, jaká opatření byla přijata k odstranění zjištěných závad. 

Návrhem na určení lhůty k provedení procesního úkonu


Po doručení návrhu může soud buď do 30 dnů ode dne doručení návrhu provést všechny procesní úkony, u nichž podle navrhovatele dochází k prodlení nebo do 5 pracovních dnů postoupit návrh s vyjádřením nadřízenému soudu a navrhovatele o tom informovat. Nadřízený soud je pak povinen o návrhu rozhodnout bez jednání do 20 pracovních dnů. 

Vzor návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu naleznete zde

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Co je to dluhopis?

Zákon na emitenta dluhopisů neklade žádné speciální požadavky. Nestanoví ani dohled České národní…
Otázka na právníka, 1 Aug, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít