Billboardy musí pryč, rozhodl Ústavní soud

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Billboardy musí pryč, rozhodl Ústavní soud
autor: Otázka na právníka, 11 Mar, 2019
Billboardy musí pryč, rozhodl Ústavní soud

Plénum Ústavního soudu rozhodovalo o návrhu skupiny 17 senátorů na zrušení částí zákona č. 196/2012 Sb., které upravují povinnost odstranit billboardy od dálnic a silnic I. třídy. Plénum Ústavního soudu dospělo k názoru, že napadené ustanovení zákona není protiústavní. 

Billboardy na 5 let


Zákon č. 196/2012 Sb. novelizuje zákon o pozemních komunikacích. Reklamní zařízení (tzv. billboardy) povolené silničním správním úřadem přede dnem nabytí účinnosti uvedeného zákona, lze nadále provozovat za splnění podmínek uvedených v povolení do zániku tohoto povolení, nejdéle však 5 let ode dne nabytí účinnosti daného zákona. 


Vlastník billboardu je po ukončení 5 let, v případě, že mu na jeho žádost nebylo vydáno nové povolení, povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, toto zařízení odstranit od dálnic a silnic I. třídy. 

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/17


Soud zdůraznil, že (bod 38 nálezu) „…princip právní jistoty nelze ztotožnit s požadavkem na absolutní neměnnost právní úpravy, která podléhá mimo jiné sociálně ekonomickým a technickým změnám, jež mohou vyžadovat i reflexi v nárocích kladených na bezpečnost silničního provozu a na okolnosti s ním spojené.“ 


Ústavní soud provedl tzv. test proporcionality. 


V 1. kroku zkoumal legitimnost cíle. Cílem daných ustanovení je ochrana obecného zájmu 

- zvýšení bezpečnosti silničního provozu a ochrany života a zdraví jeho účastníků, a podpůrně i ochranu veřejného zájmu souvisejícího s ochranou životního prostředí. 


Předmětná právní úprava proto splňuje podmínku naplnění účelu (vhodnosti). 


V 2. kroku (potřebnost) soud připomněl, že ačkoliv by z hlediska účelu bylo nejvhodnější přistoupit k okamžitému odstranění billboardů, zákonodárce vzal v úvahu i zájmy vlastníků a po zvážení střetu těchto zájmů umožnil reklamní zařízení provozovat ještě dalších 5 let. Zvolené řešení je transparentní a nediskriminační, zajišťuje legitimní cíl a šetří zájmy vlastníků zařízení. 


Napadené ustanovení splňuje i 3. podmínku – přiměřenosti. 

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Může si obec sama pro sebe stanovit pravidla, kdy může porušovat noční klid?

Všichni to znají, noční klid platí od 22:00 do 6:00. Obec však může obecně závaznou vyhláškou…
Otázka na právníka, 29 Jun, 2016

Může si v České republice registrovaný partner osvojit dítě?

Před Ústavní soud České republiky se dostalo ožehavé téma osvojení dítěte osobou, která žije v …
Otázka na právníka, 6 Jul, 2016

S nabytím zletilosti přichází dluhy za popelnice i za mobil

Veřejná ochránkyně práv řeší situace, kdy na čerstvě zletilé osoby přijde exekuce. Důvodem je dluh,…
Otázka na právníka, 8 Jul, 2016

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít