Shift (happens) happened

Blog s články z právní oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Shift (happens) happened
autor: Otázka na právníka, 18 Dec, 2014
Shift (happens) happened

Miriam Bachyncová, zakladatelka portálu PrávníServis24, vyměnila po skoro dekádě korporátní prostředí za prostředí podnikatelské, až startupové , v oblasti práva. Zajímalo nás, co jí k tomu vedlo, a co od toho očekává. 

Co ve Vás zapálilo jiskru začít nové podnikání, změnit směr a vybudovat něco v online prostředí?

Myslím že veľa „entrepreunerov“ má isté nutkanie, kreatívne a inovatívne myslenie, chcú meniť a zlepšovať veci a riešiť „ problém“. Chcú si vyskúšať niečo iné. Hybnou silou je tiež hľadanie toho, čo človeka skutočne baví. Na mojom profesionálnom „to do“ zozname už veľa vecí bolo odfajknutých a jediné čo zostávalo, bolo vyskúšať si nejaký startup. Stereotyp nie je nič pre mňa, moja nátura vyžaduje aby sa neustále niečo dialo. Mám potrebu niečo vytvárať alebo meniť a tiež z času načas zariskujem. Technológie ako také mi boli v časoch pred korporáciou dosť vzdialené, až v korporáciách som sa dostala k, alebo vyvíjala nástroje, ktoré umožňovali zamestnancom efektívnejšie fungovať. Tam sa to tak nejak začalo a hlavne, mojím „lucidum intervallum“ bolo prečítanie knihy „4hodinový pracovný týždeň“. Tam som pochopila, o čo  v tomto online biznise ide a aj keď doteraz sa mi pracovný týždeň na 4 hodiny stiahnuť naozaj nepodarilo, otvorili sa mi obzory inde a každá odpracovaná hodina doteraz bola zaujímavá.

 

Proč PrávníServis24 a jak ta myšlenka vznikla?

Sledovala som trh a snažila sa objaviť niečo, čo tu ešte nie je. Postupne som dieru našla, v obore mne blízkom a aj keď v zahraničí už podobné projekty sú zavedené, u nás, keď som začínala, nič podobné nebolo. Boli a sú nejaké pokusy, ale buď majú zastaralý dizajn, alebo funkcionalitu, alebo sú len katalógmi. Poslednú, skoro dekádu, som pracovala skoro exkluzívne so zahraničím a s lokálnym biznisom som moc do styku neprichádzala. Potom ako sa to obrátilo, som si povedala, že si kúsok trendu implementujem aj u nás.

Myšlienka PrávníhoServisu24 je hlbšia, má to byť predstavenie právnej služby ako by mala, alebo mohla vyzerať v 21 storočí a odráža trendy zo zahraničia. Je kombináciou nástroja, skúsenosti, technológie, spolupráce a efektívneho fungovania.

 

Jak se liší od jiných portálů podobného zaměření?

PrávníServis24 je projekt a značka, ktorá sa nejakým spôsobom spája s mojím menom a smojou reálnou skúsenosťou. Tj. je to niečo konkrétne, čo má svoju tvár. Niečo osobné. To vyjadruje aj celkový home page dizajn, tvorený na základne mojej predlohy vo Francúzsku, ktorý má evokovať príjemnú skúsenosť a prístupnosť právnych služieb. Dizajn webu je užívateľsky príjemný, jednoduchý a intuitívny. Chcem, aby sa s webom užívateľom dobre pracovalo a tiež im chcem ponúknuť možnosti, ako sa k právnikovi jednoduchou cestou dostať, niečo žiadať alebo sa len opýtať. Toto riešenie je kombináciou všetkých súčasných moderných svetových trendov v právnej oblasti, je to jednak nástroj pre užívateľov na ľahký prístup k právnej službe, ale tiež nástroj na šírenie zaujímavého obsahu a nástroj na prezentáciu právnikov.

Obsah chcem ponúkať prijateľnou a zrozumiteľnou formou pre všetkých. Cieľom je tiež informovanie o novinkách v oblasti technológií, delivery modelov či  marketingu pre právnické profesie. Mimo lokálných prispievateľov pre nás píšu i zahraniční blogeri a tak môžme priniesť prehľad o zahraničných trendoch. Na mojích projektoch sa podieľa a pracuje vyslovene „celý svet“ čo naznačuje kto sme a kým smerom sa chceme uberať. 

 

Co jsou vaše největší konkurenční výhody?

Pracovné skúsenosti a know-how prevádzkovateľa portálu v oblasti, ktorú portál zastrešuje. Ako som spomenula, portál má svoju víziu a vyznávame určité hodnoty a spôsoby fungovania v tom čo robíme. Asi tiež udávame trend. Kým iní len „myslia“, my realizujeme, pretože sa cestou neučíme, my ten know-how máme a rovno ho realizujeme. Portál je o téme, ktorej rozumiem, s ktorou som pracovala, viem ako „business of law“ funguje. Poznám tento svet doslovne z každej stránky: z pohľadu advokátskej kancelárie, pohľadu sólo advokáta, korporácie, businessu, marketingu a z pohľadu internetu.  Ponúkame iný pohľad na niektoré právne služby, máme alternatívne ponuky které na tomto trhu ešte nie sú. A spolupracujem s právnikmi ktorí majú podobnú skúsenosť a videnie sveta. Čo sa týka marketingu právnických profesií a trendov v technológiách, tak na tú tému sa chodievam preškoľovať priamo do USA kde sú v tejto oblasti najďalej. Tiež mám školenia priamo od Google, atď, pretože aj keď sú to veci ktoré sa javia ako že s právom priamo nesúvisia, opak je pravdou. V neposlednom rade som za posledné mesiace bola nútená sa solídne zaškoliť čo do IT oblasti z jej praktickej stránky. Napísala a podpísala som asi najviac NDA a zmlúv o dielo za posledný rok ako kedykoľvek predtým. A tiež nemám tendenciu fungovať iba lokálne. Projekt je už aj slovenský a ďalej rastie. Rast sa očakáva v online ako aj v offline prostredí.

 

Jak jsou důležití lidé při rozjezdu takového projektu?

Sú veľmi doležití. Treba si však vedieť dobre vybrať s kým, hlavne v oblasti IT, človek pracuje. Podľa toho sa totiž bude odvíjať napríklad to, koľko sa pracuje, ako dlho a či vôbec nejaký výsledok dostanete. Okrem toho veľa úloh musia spracovať rôzni dizajnéri, developeri, programátroi, testeri, copywriteri, editori, online marketingoví špecialisti, a pod. Niektorí môžu mať relevantnú skúsenosť a výsledky, iní nie. To sa žial niekedy odhalí až vtedy, keď je neskoro. Niektorí programátori vám aplikáciu nebudú schopní postaviť a bude im to trvať tri mesiace s nulovým výsledkom, iný to má za týždeň. V druhom prípade to nazývam „zlaté ručičky“.  Mala som skúsenosti u určitých dodávateľov alebo „freelancerov“ so značnou neprofesionalitou či neskúsenosťou a to znamená vždy dopad na náklady. Preto sa nelimitujem len jednou krajinou odkiaľ služby sourcujem a vzhľadom k mojmu outsourcingovému backgroundu, pracujem doslovne s celým svetom.

Čo sa týka poskytovateľov právnych služieb, tak tam sme logicky limitovaní čo do geografického rozsahu. Tu je dosť dôležité mať okrem relevantných znalostí a skúseností aj určité IT zručnosti a vôľu pracovať s technológiami. Typicky je mi blízky profil právnika, ktorý má okrem advokátskej aj mimo-právnu, alebo minimálne korporátnu skúsenosť. Našťastie vzniká skupina skúsených právnikov, ktorí takú kombináciu majú a majú záujem pracovať moderným zposobom. Takýto profil je napríklad veľmi zaujímavý pre korporáciu, či menšiu firmu. Typicky sa takýto právnik rýchlejšie zaradí do firemného prostredia a problémy rieši s aktivovaným „business sensom“, náklady na zaškoľovanie sú nižie a firma môže celkovo ušetriť.

 

V čem vidíte trend vývoje právních služeb?

„Business of law“, to je to, ako by sa to celé malo naozaj už štandardne nazývať. Právo je "business". A závisí na koho sa pozeráme. Vzhľadom k neustále rastúcej konkurencii sa malé kancelárie budú musieť začať špecializovať a sústrediť na svoj branding, aby bolo jednoznačné a pre klienta rozoznateľné, v čom sú dobré.  Prečo si má takého právnika vybrať.

Stredne veľé kancelárie musia prejsť na tzv. fungovanie „advokátskej kancelárie 2.0“ alebo „21 century law firm“alebo inými slovami, musia do svojej praxe zaviesť technológie, nové postupy a ponuky služieb, aby sa stali efektívnejšími a kompetetívnejšími.

Tzv. „Big Law“ potom musia začať fungovať flexibilnejšie a ako business, tj. mali by sa zamyslieť nad svojím business modelom, delivery modelom, cost modelom, rozširovať „pool“ zamestnancov o „non-legal“  ako IT, projekt manažérov, konzultantov, legal solutions architektov, sales teamy a nastaviť svoju ponuku kompetetívne, využívať outsourcing a pod. BigLaw totiž konkurujú alternatívnym dodávateľom právnych služieb, hlavne keď sa jedná o korporátnu klientelu. A je to čoraz ťažšie, pretože takéto firmy dajú obom stranám po čom túžia: (i)  klientovi prijateľný „rate“, skúsenosť a kvalitu služieb a (ii) právnikovi flexibilitu, nástroje a normálne pracovné hodiny. Svet je dnes globálny a firma ktorá dodáva právne služby a sídli v USA, ktorá má „client relation“ s globálnym Fortune 100 klientom v USA, cez svoju vlastnú pobočku v ČR ľahko uspokojí jeho pobočku v ČR. A takejto zaujímavej firme proste nebude dodávať lokálny provider, aj keby išiel pod cenu.

Veľkým trendom súčasnosti v zahraničí sú totiž nasledovné veci:

  1. alternatívni provideri právnych služieb ktorí nie sú advokátskymi kanceláriami, ale majú právnikov/kontraktorov (často ex big law firm profily, ktorí už nechcú pracovať dlhé hodiny a uprednostnili work-life balance) a ktorí ponúkajú kvalitné a cost efektívne modely právnej podpory pre veľké korporácie,  ďalej sú to
  2. online provideri právnych služieb, ktorí majú minimalizované náklady a svoje skúsenosti vedia ponúkať za lepšie ceny , a
  3. tzv. „freelance“ alebo „contract“ právnici. Právnici ktorí v podstate fungujú sólo a pracujú pre firmy, korporácie alebo kancelárie, ad-hoc len na určitých projektoch.

V neposlednom rade, už bežným štandardom korporáciívlastné interné riešenia dodávania právnej služby, u ktorých sa využívajú rôzne „nearshore“ a „offshore“ outsourcingové modely, čím značne eliminujú svoje vlastné náklady na inak „overhead“ funkciu akou právne oddelenie vo firmách je, a tým akúkoľvek potrebu externej spolupráce. Tú potom väčšinou použijú u regulatory oblastí a právnych sporov. Firmy a korporácie majú dnes omnoho širšie a zaujímavejšie možnosti ako získať právnou podporou, alebo aký model podpory zvoliť pri zachovaní kontroly a kvality služby, mimo klasického zamestnaneckého pomeru. 

 

Poskytuje Vaše společnost i jiné služby?

Primárny záber sú práve kolaboratívne internetové portály, lokálneho, regionálneho či globálneho rozmeru a poradenstvo v tomto smere. 

Tiež sa venujem marketingukonzultačným službám v oblasti efektívneho riadenia advokátskych kancelárií, nastaveniam procesov, dizajnu a re-dizajnu efektívneho legal services delivery modelu, business modelov (komu, čo, ako, za koľko dodávam právnu službu), tvorbe ponuky služieb, nastaveniu cientechnológiám či nástrojom v tejto oblasti.Vzhľadom k tomu, že som v korporácii robila to isté a mám na vec „business“ perspektívu, tak je to logickou súčasťou ponuky. V neposlednom rade mám kontakty všade v zahraničí, takže som schopná „premostiť „east or west“. S niektorými ex-korporátnymi kolegami vieme tiež realizovať školenia, napríklad na tému „negotiations“ alebo „client relationship“, čo sú položky viac než stojace za povšimnutie.  

 

Jak se prezentovat když jsem advokátní kancelář?

Niekedy v minulosti sa bežne právnik doporučoval na základe osobných referencií, tzv. „word of mouth“. Dnes to tak už nie je a každý sa snaží overiť si právnika na internete a nájsť si naňho informácie a hodnotenie. Klient si vyberá a preberá. Preto si dovolím povedať, že originálna vizitka právnika na internete je „must“, výslovne nutná.

Weby by tiež mali byť moderné a mať nejakú výpovednú alebo pridanú hodnotu. Podľa grafiky je zrejmé, kedy právnik naposledy investoval do webovej stránky. Už na prvý pohľad web o konkrétnej AK niečo vypovedá. To, že má každá druhá stránka klasický zoznam právnych oblastí, ktoré právnik zastrešuje je extrémny archaizmus. Ktorý bežný občan vie zaradiť svôj problém pod takú konkrétnu právnu oblasť? Veď to vôbec nemusí byť pre bežného občana zrozumiteľné keď naňho budem hovoriť odbornými termínami. 

Tiež sú samozrejme štandardy, ktoré taký web má mať, aby zaujal. Tieto veci riešime cez náš projekt Mintimimosa, ktorý sa špecializuje na marketingové riešenia pre právnické profesie. Na druhej strane je tiež dobré, aby sa právnik prezentoval aj na portále ako je tento. Klient alebo potencionálny klient asi častejšie pôjde na jeden „zberný“ portál kam chodia všetci,  ako si bude prehliadať 10.000 individuálnych webov každého advokáta. To, aby mal web návštevnosť a zobrazoval sa na horných priečkach internetu je nákladná záležitosť a budeme sa jej venovať v iných článkoch.

 

Jakou radu byste dala studentům vysokých škol, kteří se chtějí stát podnikateli případně těm, kteří končí právnickou fakultu?

Potrebujú pracovnú skúsenosť zo zahraničia, cestovať, pilovať IT znalosti, jazyky a v niečom vynikať. Tiež sa musia vedieť predať a vedieť povedať/ukázať, v čom sú dobrí. U právnikov je asi tiež doležité mať možnosť vidieť ako funguje právna prax. A treba s niečím začať čo najskôr, snáď už počas školy ak nie skôr. Čo sa týka právnickej profesie, tak tu mám pocit že jej chápanie je u nás jemne zúžené. Právnik nie je len advokát, exekútor, sudca, notár alebo tzv. podnikový právnik. Je treba si uvedomiť ďalšie možnosti a alternácie tejto profesie, predovšetkým v korporáciích, ako napr. contract management, commercial management, legal business development, negociátor, legal project management, legal solutions architekt, atď. 

Sú veľmi zaujímavé oblasti, kde sa dá toto vzdelanie využiť, hlavne ak má človek ďalšie „skills“ ako obchodný talent, kreativitu, a pod. Obrovský záujem je a bude postupne o role, ktoré budú prekrývať právo, technológie a proces a títo kandidáti budú žiadaní na trhu práce. 

Čo sa týka pracovnej kultúry v zahraničí, je niekde inde ako tá naša a stojí za to si to vyskúšať. Je to prostredie, ktoré vám typicky dáva možnosť rásť, realizovať sa, byť hodnotený za vašu pridanú hodnotu a snahu, ste rešpektovaný a vaša práca sa cení. Je to prostredie plné prirodzených osobností, všetci tvrdo pracujú, ale práca je to príjemná.

 

Pokud by jste měla možnost začít svou kariéru znovu, co byste udělala jinak?

Nič. So všetkým som absolútne spokojná, v dosť nízkom veku som dosiahla pre niekoho maximá toho, čo sa dosiahnuť dá. Momentálne sa snažím „odmeňovať sa“ tým, že robím čo chcem a čo ma baví.

Aby bol človek úspešný, treba pilovať určitú zručnosť/znalosť, svoj brand a využívať všetky možnosti, ktoré sa cestou ponúkajú. A tou cestou treba kráčať s otvorenými očami. Treba si stanoviť cieľ a ísť za ním, nejaký scenár svojej kariéry a postupne ho realizovať. Myslím, že každý dokáže dosiahnuť všetko čo chce. Je to o tom, vedieť čo chcem, stanoviť si plán a míľniky a ísť za tým. Opakovať si, keď môže on, môžem aj ja. Nikto, nikdy a nikde neurčil, kto a čo môže dosiahnuť. "There are no limits but you."

Za svoje úspechy, či neúspechy si každý môže sám. A niekedy, ak nie častokrát, to nie je ani o vzdelaní. Vzdelanie podľa mňa nie je zárukou úspechu. Je to skôr o kombinácii vôle, snahy, tvrdej práce s trochou šťastia.

 

Jak dlouho se budete držet nápadu, než se ho vzdáte?

Korporácia je v porovnaní s „real life“ prechádzka ružovou záhradou. Predovšetkým v „real world“ a v oblasti startupov je treba proste vydržať a ísť si za svojím, pripomínať si čo je „entrepreneurship“. Na každom rohu je milión prekážiek, nástrah, neprofesionality, stojí to čas, je to finančne náročné. Všade to píšu a je to tak. Je to niečo, v čom vás absolútne nikto nepodrží ak nemajú tú víziu čo vy. A tá proste nemusí výjsť. Vačšina ľudí vsádza na istotu. Virtuálna realita je pre nich „nehmatateľná“. V korporácii tieto veci neriešite, tam je istota, ale zasa riešite iné. A naopak, nápadu sa treba vzdať vtedy, keď „proof of concept“ nevyjde. Treba si stanoviť úroveň po ktorú budem riskovať a za ktorú už nejdem. Mať plán a-b-c-d. Ja osobne tam mám ešte nejakú rezervu.

 

Co vás motivuje?

Som tzv. „selfstarter“, tj. do ničoho ma netreba posúvať. Som kreatívna, inovatívna a mám značnú fantáziu. Mojimi nápadmi sa dokážem dostatočne zabaviť. Motiváciou je však dobrý pocit z vykonanej práce, hlavne ak priniesla osoh iným a tiež je to sloboda. Robiť to, čo chcem, čo ma baví, čo má zmysel, kedy a ako chcem. A popritom si to aj užívať. Mojou najnovšou závislosťou je google analytics, neuveriteľná zábava!

 

Jak se vám nejlépe generují nové nápady?

Ticho, pláž, sama. Alebo v lietadle a pri zmene prostredia.

 

Jak definujete úspěch?

Byť s niečím vnútorne spokojný, naplnený, mať čas a možnosť robiť slobodné rozhodnutia, robiť niečo zaujímavé a celé to brať ako zábavu.

 

Kdo byl vaší největší inspirací?

Každý komu sa podarilo vyššieuvedené.

 

Která kniha Vás inspirovala nejvíc?

Čítam väčšinou len knihy na osobnostný rozvoj alebo praktické návody, knihy z Amazonu. Okrem autobiografií úspešných ľudí napríklad nemusím romány alebo tzv. produkty fantázie iných autorov. Na to je moja fantázia dosť produktívna. Žijem vo vlastnom sne, nežijem sen niekoho iného.

 

Co si myslíte, je hlavní rozdíl mezi podnikateli a těch, kteří pracují pro někoho jiného?

Podnikanie je tá najťažšia disciplína. Kto pracuje pre niekoho iného má rád istoty a asi nebude mať rád riziko. Aj keď práca v korporácii môže byť namáhavá, miestami mám pocit že to je, alebo bol , v porovnaní s "entrepreneurshipom", vlastne oddych.

 

Používáte značnou „slenglish“, je to záměr?

Zámer to určite nie je, je to niečo čo sa vám proste stane, keď pracujete niekoľko rokov skoro výlučne v angličtine a ťažko sa toho zbavuje. Niektoré termíny, hlavne obchodné, ma potom napadnú skôr po anglicky. Efektom tej skúsenosti tiež je, že spájam, nevedomky, aj tri jazyky dokopy. Bude to asi tým, že hovorím viac anglicky, počúvam viac česky a som Slovenka. Sama so sebou sa potom často rozprávam po anglicky J. V neposlednom rade sa tu bavíme o oblastiach, na ktoré žiaden termín nie je a nebol ešte vyvinutý, predovšetkým v oblasti alternatívnych modelov poskytovania právnej služby.

 

 

 

 

Autor článku

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další podobné články

Máte nárok na vrácení plné ceny zájezdu při úpadku cestovní kanceláře?

 Ústavní soud v nálezu ze dne 14. června 2016 potvrdil, že nelze použít omezení…
Otázka na právníka, 14 Jul, 2016

Jaká je úspěšnost přijetí na právnickou fakultu?

Na české právnické fakulty se každoročně hlásí přes 8 tisíc uchazečů. Jaké jsou jejich šance, že v…
Otázka na právníka, 22 Dec, 2014

Legal concierge? Proč ne. Váš právní rádce při podnikání nebo expanzi do zahraničí

„Legal concierge“ je novinkou na našem trhu, která je výsledkem globalizace a faktu, že i naše…
Otázka na právníka, 6 Jan, 2015

Co je dědická smlouva a jaké jsou její výhody a nevýhody?

Díky novému občanskému zákoníku se do našeho právního řádu navrátilo několik institutů, jedním z…
Otázka na právníka, 11 Jan, 2017

Vyhledat další články

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít