Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach
autor: Otázka na právnika, 30 Mar, 2018
Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach

Ak je s prevádzkou niektorej činnosti spravidla spojené odkladanie vecí (môže sa teda jednať o reštaurácie, kaviarne, divadlá, kaderníctva, zdravotnícke zariadenia atď.), zodpovedá ten, kto ju vykonáva, každej fyzickej osobe za škodu na veciach odložených na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú. Rovnako aj prevádzkovateľ poskytujúci ubytovacie služby zodpovedá za škodu na veciach, ktoré boli ubytovanými fyzickými osobami alebo pre ne vnesené.

 "Za odložené veci neručíme!" 


Zodpovednosti za škodu na veciach odložených na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú alebo za škodu na veciach, ktoré boli ubytovanými fyzickými osobami alebo pre ne vnesené sa nemožno zbaviť jednostranným vyhlásením ani dohodou. Prehlásenie "Za odložené veci neručíme!" (alebo iné obdobné prehlásenie) je teda právne irelevantné. 

Zodpovedá prevádzkovateľ do neobmedzenej výšky škody?


Za klenoty, peniaze a iné cennosti prevádzkovateľ zodpovedá len do výšky stanovenej nariadením vlády SR č. 87/1995 Z. z. - v súčasnosti do výšky 332 eur. Prevádzkovateľ uhradí škodu bez obmedzenia ak: • bola škoda spôsobená tými, ktorí v prevádzke pracujú, • boli veci prevzaté do úschovy. 

Dokedy je nutné uplatniť právo na náhradu škody?


Právo na náhradu škody je nutné u prevádzkovateľa uplatniť bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel. 


Škoda na veciach odložených v MHD


Za škodu spôsobenú na veciach odložených v dopravných prostriedkoch hromadnej dopravy sa nezodpovedá podľa ustanovení o zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach (§§433-437), ale len podľa ustanovení o náhrade škody spôsobenej ich prevádzkou (§§ 427 až 431). Vyššie uvedené teda neplatí pre veci odložené v dopravných prostriedkoch hromadnej dopravy. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je predmetom dane z nehnuteľností?

Nezabudnite, že do 31. januára 2017 je treba podať priznanie dane z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.…
Otázka na právnika, 25 Jan, 2017

Môže sa darca domáhať vrátenia svojho daru?

Dostali ste sa do situácie, keď vám váš manžel daroval napríklad bicykel, no po rozvode sa domáha…
Otázka na právnika, 3 Feb, 2017

Upomínacie konanie nahradzujúce konanie o vydanie platobného rozkazu

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon o upomínacom konaní, ktorý nahradil doterajší inštitút…
Otázka na právnika, 13 Feb, 2017

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť