K možnosti odmietnuť dedičstvo

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek K možnosti odmietnuť dedičstvo
autor: Otázka na právnika, 22 Mar, 2018
K možnosti odmietnuť dedičstvo

Dedič má právo dediť, nie povinnosť. Dedič tak nie je povinný dedičstvo prijať. Nikomu totiž nie je možné nútiť stať sa vlastníkom majetku, ktorý nechce. Dedič tak môže dedičstvo odmietnuť. Musí tak učiniť ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným súdu. Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje. Odmietnutie dedičstva nie je nutné odôvodniť.   

Do kedy je možné dedičstvo odmietnuť 


Dedič môže dedičstvo odmietnuť, teda môže urobiť vyhlásenie o odmietnutí dedičstva, len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o svojom práve (teda práve dedičstvo odmietnuť) a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto jednomesačnú lehotu predĺžiť. 


Je možné vyhlásenie o odmietnutí dedičstva odvolať? 


Odmietnutie dedičstva, teda vyhlásenie o odmietnutí dedičstva, nemožno odvolať ani od neho odstúpiť. Nemožno tak urobiť ani v prípade, ak sa dodatočne objaví majetok, o ktorom sa v pôvodnom konaní o dedičstve nevedelo. To isté platí, ak dedič vyhlási, že dedičstvo neodmieta. 


Kedy je odmietnutie dedičstva neplatné? 


Dedičstvo nemôže odmietnuť dedič, ktorý svojím počínaním dal najavo, že dedičstvo nechce odmietnuť. - K odmietnutiu dedičstva nemôže dedič pripojiť žiadne výhrady alebo ho viazať na nejaké podmienky. Takéto vyhlásenie nemá účinky odmietnutia dedičstva. - Dedičstvo možno odmietnuť len ako celok. Dedič nemôže odmietnuť dedičstvo len sčasti. Takéto vyhlásenie nemá účinky odmietnutia dedičstva. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je predmetom dane z nehnuteľností?

Nezabudnite, že do 31. januára 2017 je treba podať priznanie dane z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.…
Otázka na právnika, 25 Jan, 2017

Môže sa darca domáhať vrátenia svojho daru?

Dostali ste sa do situácie, keď vám váš manžel daroval napríklad bicykel, no po rozvode sa domáha…
Otázka na právnika, 3 Feb, 2017

Upomínacie konanie nahradzujúce konanie o vydanie platobného rozkazu

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon o upomínacom konaní, ktorý nahradil doterajší inštitút…
Otázka na právnika, 13 Feb, 2017

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť