Aké dane a poplatky môžu obce ukladať?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Aké dane a poplatky môžu obce ukladať?
autor: Otázka na právnika, 5 Jun, 2019
Aké dane a poplatky môžu obce ukladať?

Obce môžu podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ukladať rôzne miestne dane, ako napr. daň za psa, predajné automaty, nehnuteľnosť, ubytovanie apod., a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Aké dane môže obec uložiť? 

Obec môže podľa zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uložiť nasledujúce dane: 

- daň z nehnuteľností, ktorá zahŕňa daň z pozemkov, zo stavieb, z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome,

 - daň za psa, 

- daň za užívanie verejného priestranstva, 

- daň za ubytovanie,

 - daň za predajné automaty, 

- daň za nevýherné hracie prístroje, 

- daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, 

- daň za jadrové zariadenie. 


Obec ukladá aj miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatok sa platí napr. za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov či za náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. 


Zdaňovacie obdobie a sadzba dane


 

Zdaňovacím obdobím miestnych daní (okrem dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie a dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta,) a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je kalendárny rok. Sadzby dane, podmienky pre zníženie alebo oslobodenie od dane a rovnako aj sadzby poplatku alebo zníženie poplatku určuje príslušná obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je predmetom dane z nehnuteľností?

Nezabudnite, že do 31. januára 2017 je treba podať priznanie dane z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.…
Otázka na právnika, 25 Jan, 2017

Môže sa darca domáhať vrátenia svojho daru?

Dostali ste sa do situácie, keď vám váš manžel daroval napríklad bicykel, no po rozvode sa domáha…
Otázka na právnika, 3 Feb, 2017

Upomínacie konanie nahradzujúce konanie o vydanie platobného rozkazu

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon o upomínacom konaní, ktorý nahradil doterajší inštitút…
Otázka na právnika, 13 Feb, 2017

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť