Účtovné závierky, výročné správy a správy auditora

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Účtovné závierky, výročné správy a správy auditora
autor: Otázka na právnika, 11 Mar, 2016
Účtovné závierky, výročné správy a správy auditora
Viete kam treba ukladať účtovné závierky, výročnú správu či správu audítora? Do zbierky listín či po novom do registra účtovných závierok? Alebo pre istotu do oboch?

Čo sa ukladá do registra účtovných závierok?

Nedávnou novelou zákona o účtovníctve bol zavedený register účtovných závierok a do § 23 tohto zákona bolo zakomponované, že do registra účtovných závierok sa ukladajú

a) riadne individuálne účtovné závierky,

b) mimoriadne individuálne účtovné závierky,

c) riadne konsolidované účtovné závierky,

d) mimoriadne konsolidované účtovné závierky,

e) súhrnné účtovné závierky verejnej správy,

f) výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22,

g) správy audítorov,

h) individuálne výročné správy,

i) konsolidované výročné správy,

j) ročné finančné správy podľa osobitného predpisu, 29da)

k) oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

 

Čo sa ukladá do zbierky listín?

Avšak už pred touto novelou existoval zákon o obchodnom registri, ktorý vo svojom ustanovení § 3 obsahoval, že zbierka listín obsahuje (teda je povinnosť do nej ukladať) okrem iného:

- riadnu individuálnu účtovnú závierku

- mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,

- konsolidovanú účtovnú závierku, 

- priebežnú účtovnú závierku zapísanej osoby, a ak to ukladá osobitný zákon, aj výročnú a audítorskú správu zapísanej osoby, ktorá obsahuje meno, priezvisko a bydlisko fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby audítora, ako aj evidenčné číslo zápisu overujúceho audítora v zozname audítorov; účtovná závierka môže byť uložená ako súčasť výročnej správy.

 

Kam teda ukladať účtovnú závierku, výročnú správu či správu audítora?

Z vyššie uvedeného vyplýva, že uvedené dokumenty musia byť uložené aj v registri účtovných závierok aj v zbierke listín? Je však naozaj nevyhnutné byrokraticky ich ukladať do oboch „zbierok“?

 

Pohľad Obchodného zákonníka

Podľa § 40 ods. 3 Obchodného zákonníka, ak osobitný zákon zapísanej osobe ukladá povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom, ukladá sa do zbierky listín účtovná závierka overená audítorom spolu s audítorskou správou. Nasledujúci odsek hovorí, že povinnosť uvedená v predchádzajúcej vete sa považuje za splnenú uložením účtovnej závierky v registri účtovných závierok podľa osobitného zákona.

Ďalej § 192 Obchodného zákonníka hovorí, že povinnosť uloženia výročnej správy, konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy do zbierky listín sa považuje za splnenú ich uložením v registri účtovných závierok podľa osobitného zákona.

 

Riešenie je jasné!

Z vyššie uvedeného vyplýva, že účtovná závierka, výročná správa či audítorská správa síce musia byť uložené i v registri účtovných závierok i v zbierke listín, avšak vy si povinnosť uložiť nasledovné dokumenty do zbierky listín splníte ich uložením do registra účtovných závierok a následne „daňový úrad“ zabezpečí ich uloženie do zbierky listín, nie vy. 

Tieto dokumenty stačí ukladať do registra účtovných závierok!

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Na čo máte ako spotrebiteľ pri reklamácií tovaru právo?

Ako už iste viete záručná doba je v zásade minimálne 24 mesiacov. Ak chcete vec úspešne…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2015

Zákaz výpovede! Kedy vás zamestnávateľ zo zamestnania nemôže vyhodiť?

Viete o tom, že existuje obdobie, v ktorom zamestnávateľ nemôže ukončiť s vami pracovný pomer…
Otázka na právnika, 2 Mar, 2015

Kedy vás ani ochranná doba nezachráni pred výpoveďou?

Aj keď v ochrannej dobe platí zákaz výpovede, vo výnimočných prípadoch presne vymedzených…
Otázka na právnika, 4 Mar, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť