Povinnosti poskytovateľa bezpečnostnej služby

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Povinnosti poskytovateľa bezpečnostnej služby
autor: Otázka na právnika, 13 Nov, 2018
Povinnosti poskytovateľa bezpečnostnej služby

V článku Poskytovanie služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti,  sme sa pozreli na podmienky získania oprávnenia prevádzkovať bezpečnostnú službu a na druhy bezpečnostnej služby. V článku nižšie uvádzame niektoré základné povinnosti poskytovateľa bezpečnostnej služby (prevádzkovateľa). Zistite, aké to sú:

Povinnosť viesť evidenciu zmlúv 


Prevádzkovateľ je povinný viesť v sídle alebo v mieste činnosti evidenciu zmlúv o poskytovaní bezpečnostnej služby a uschovávať ju najmenej 5 rokov od skončenia zmluvného plnenia. 

Povinnosť označenia sídla a prevádzky


Prevádzkovateľ je povinný označiť svoje sídlo, miesto činnosti fyzickej osoby a prevádzku obchodným menom na viditeľnom a verejne prístupnom mieste. Výška písmen označenia je najmenej 35 mm v kontrastnom vyhotovení k podkladu. 

Česť, vážnosť, dôstojnosť a mlčanlivosť 


Prevádzkovateľ a aj jeho zamestnanci sú povinní dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby aj na svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s ich činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma, a sú povinní správať sa tak, aby zásah do jej práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného ich činnosťou. Prevádzkovateľ a aj jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s poskytovaním bezpečnostnej služby, okrem prípadov, keď ich tejto povinnosti zbaví osoba, ktorá je účastníkom zmluvy o poskytovaní bezpečnostnej služby, a ak ide o skutočnosti týkajúce sa inej osoby, aj táto osoba. Táto povinnosť trvá aj po ukončení prevádzkovania bezpečnostnej služby alebo po skončení pracovnoprávneho vzťahu.

Správa o činnosti bezpečnostných služieb 


Prevádzkovateľ je povinný do 31. 1. každého roka predložiť ministerstvu písomnú správu o činnosti za uplynulý rok. Správa obsahuje napr. informácie o použití strelnej zbrane zamestnancom bezpečnostnej služby, usmrtení zamestnanca bezpečnostnej služby, usmrtení osoby zamestnancom bezpečnostnej služby, zistení trestného činu zamestnancom bezpečnostnej služby, spáchaní trestného činu zamestnancom bezpečnostnej služby. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Na čo máte ako spotrebiteľ pri reklamácií tovaru právo?

Ako už iste viete záručná doba je v zásade minimálne 24 mesiacov. Ak chcete vec úspešne…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2015

Zákaz výpovede! Kedy vás zamestnávateľ zo zamestnania nemôže vyhodiť?

Viete o tom, že existuje obdobie, v ktorom zamestnávateľ nemôže ukončiť s vami pracovný pomer…
Otázka na právnika, 2 Mar, 2015

Kedy vás ani ochranná doba nezachráni pred výpoveďou?

Aj keď v ochrannej dobe platí zákaz výpovede, vo výnimočných prípadoch presne vymedzených…
Otázka na právnika, 4 Mar, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť