Povinnosť advokáta zachovávať mlčanlivosť

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Povinnosť advokáta zachovávať mlčanlivosť
autor: Otázka na právnika, 14 May, 2019
Povinnosť advokáta zachovávať mlčanlivosť

Povinnosť mlčanlivosti je jednou z najdôležitejších povinností advokáta. Pri skladaní sľubu advokát sľubuje na svoje svedomie a česť, že bude, okrem iného, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s výkonom svojho povolania.

Zbavenie povinnosti mlčanlivosti


Pozbaviť advokáta povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže klient a po smrti či zániku klienta iba jeho právny nástupca (ak ich má klient viac, vyžaduje sa súhlas všetkých právnych nástupcov). Súhlas musí mať písomnú formu. Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť aj v prípade, ak ho klient alebo všetci jeho právni nástupcovia pozbavia tejto povinnosti, ak usúdi, že pozbavenie je v neprospech klienta. Advokát nemá povinnosť zachovávať mlčanlivosť: 

- voči osobe, ktorú poveruje vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, 

- v konaní pred súdom alebo iným orgánom, ak predmetom konania je spor medzi ním a klientom alebo jeho právnym nástupcom. 

Na koho sa povinnosť mlčanlivosti vzťahuje?


Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na:

 - zamestnancov advokáta či spoločnosti, 

- iné osoby, ktoré sa v tejto súvislosti podieľajú na poskytovaní právnych služieb, 

- členov orgánov Slovenskej advokátskej komory a jej zamestnancov. 

Kedy advokát nemusí dodržať povinnosť mlčanlivosti?


Advokát nemusí dodržať povinnosť mlčanlivosti, ak osobitný právny predpis na úseku predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu ustanovuje inak. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje ani na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Zaručená konverzia dokumentov - AK JUDr. Lucia Luptáková

Dostali ste dokument v elektronickej podobe a chcete aby bol použiteľný na právne úkony? …
Otázka na právnika, 13 Nov, 2017

Nevymenovanie kandidátov na sudcov Ústavného súdu

Ústavný súd zrušil rozhodnutia prezidenta o nevymenovaní M. Duriša, E. Fulcovej, J. Sopoligu a J.…
Otázka na právnika, 15 Dec, 2017

Vznikla Rada pre štátnu službu

Dňa 2. 1. 2018 vznikla Rada pre štátnu službu. Zriadená bola na základe zákona č. 55/2017 Z. z. o…
Otázka na právnika, 5 Feb, 2018

Zodpovednosť advokáta za škodu

Advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie, teda v…
Otázka na právnika, 14 Aug, 2018

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť