Aké požiadavky sú kladené na reklamu?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Aké požiadavky sú kladené na reklamu?
autor: Otázka na právnika, 23 Aug, 2018
Aké požiadavky sú kladené na reklamu?

Reklama je podľa zákona predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu. Každá reklama podlieha určitým zákonným pravidlám.

Aké požiadavky sú kladené na reklamu?


Reklama je podľa zákona predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu. Každá reklama podlieha určitým zákonným pravidlám.

Aké zákazy sa vzťahujú k reklame?


Reklama napr. nesmie

- propagovať násilie, vandalizmus alebo vulgárnosť a navádzať na protiprávne konanie alebo vyjadrovať s ním súhlas

- prezentovať nahotu ľudského tela pohoršujúcim spôsobom

- obsahovať čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné cítenie alebo náboženské cítenie, ako aj akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, rasy a sociálneho pôvodu

- prezentovať produkty poškodzujúce životné prostredie alebo produkty škodlivé životu alebo zdraviu ľudí, zvierat alebo rastlín bez toho, aby sa na škodlivosť výslovne a zreteľne neupozornilo

- využívať podprahové vnímanie

- zneužívať dôveru maloletých osôb, najmä podnecovať na správanie, ktoré môže ohroziť ich zdravie, psychický vývin alebo morálny vývin, a zobrazovať ich v nebezpečných situáciách

Reklama musí spĺňať požiadavky na verejné rečové prejavy, dodržiavať zásady jazykovej kultúry, gramatické a pravopisné pravidlá, pravidlá výslovnosti slovenského jazyka a ustálenú odbornú terminológiu.

Sankcie


Ak orgány dozoru zistia porušenie vyššie uvedených pravidiel, šírenie predmetnej reklamy zakážu. Orgán dozoru môže v rozhodnutí o zákaze šírenia reklamy uložiť povinnosť zverejnenia daného rozhodnutia (jeho častí) a povinnosť zverejnenia opravného vyhlásenia v hromadných oznamovacích prostriedkoch.

Orgán dozoru zároveň uloží šíriteľovi reklamy za porušenie prvých dvoch vyššie uvedených zákazov pokutu do 66.400 eur, a za porušenie ďalších zákazov pokutu od 33.200 do 99.600 eur. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania a na to, či ide o opakované porušenie tohto zákona.

Subjektívna premlčacia doba je 1 rok (odo dňa, keď sa orgán dozoru o porušení zákona dozvedel), objektívna premlčacia doba činí 3 roky (odo dňa porušenia zákona).


Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Na čo máte ako spotrebiteľ pri reklamácií tovaru právo?

Ako už iste viete záručná doba je v zásade minimálne 24 mesiacov. Ak chcete vec úspešne…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2015

Zákaz výpovede! Kedy vás zamestnávateľ zo zamestnania nemôže vyhodiť?

Viete o tom, že existuje obdobie, v ktorom zamestnávateľ nemôže ukončiť s vami pracovný pomer…
Otázka na právnika, 2 Mar, 2015

Kedy vás ani ochranná doba nezachráni pred výpoveďou?

Aj keď v ochrannej dobe platí zákaz výpovede, vo výnimočných prípadoch presne vymedzených…
Otázka na právnika, 4 Mar, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť