Zákaz nelegálnej práce

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Zákaz nelegálnej práce
autor: Otázka na právnika, 19 Feb, 2019
Zákaz nelegálnej práce

Fyzickej osobe vykonávajúcej nelegálnu prácu hrozí pokuta až do výšky 331 eur. Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní vymedzuje nelegálnu prácu, ustanovuje zákaz nelegálnej práce, upravuje výkon kontroly, povinnosti kontrolného orgánu a postih za porušenie zákazu nelegálnej práce. Zákaz nelegálnej práce je zakotvený v § 3 uvedeného zákona. 

Čo je to nelegálna práca?


Definíciu nelegálnej práce je možné nájsť v ustanovení § 2 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Nelegálna práca je podľa daného ustanovenia závislá práca vykonávaná fyzickou osobu pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa v prípade, že takáto fyzická osoba - nemá s osobou, pre ktorú prácu vykonáva, založený pracovnoprávny vzťah alebo štátnozamestnanecký pomer, alebo - je štátnym príslušníkom krajiny, ktorá nie je členským štátom EU, iným zmluvným štátom Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, alebo osobou bez štátnej príslušnosti a nie sú splnené podmienky na jej zamestnávanie podľa osobitného predpisu. 


Nelegálna práca nie je práca, ktorú vykonáva pre fyzickú osobu - podnikateľa, príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom dôchodku alebo je žiakom, alebo študentom do 26 rokov veku. 

Za nelegálnu prácu hrozí pokuta


Kto vykonáva nelegálnu prácu, dopúšťa sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do až do výšky 331 eur. 

Kontrolu nelegálnej práce vykonávajú: 

 - Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, 

- úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a - inšpektorát práce. 


Na konanie o priestupkoch sa vzťahuje zákon o priestupkoch. Priestupky prejednávajú vyššie menované orgány, ktoré vykonávajú aj kontrolu. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotnom poistení už len do 25.1.2015!

Zamestnanci POZOR! Už len do 25.1.2015 máte čas na predloženie Oznámenia zamestnanca na uplatnenie…
Otázka na právnika, 19 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť