Zákaz nelegálneho zamestnávania

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Zákaz nelegálneho zamestnávania
autor: Otázka na právnika, 17 Oct, 2019
Zákaz nelegálneho zamestnávania

Právnická osoba, fyzická osoba a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nesmie nelegálne zamestnávať. Zákaz nelegálneho zamestnávania upravuje zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. V prípade porušenia daného zákazu hrozí pokuta, ktorá je následne príjmom štátneho rozpočtu.

Zákaz nelegálneho zamestnávania   


Zákaz nelegálneho zamestnávania je uvedený v ustanovení § 3 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Za nelegálne zamestnávanie je považovaná napr. :

- závislá práca fyzickej osoby bez existencie pracovnoprávneho vzťahu alebo štátnozamestnaneckého pomeru, 

- závislá práca fyzickej osoby pri existencii pracovnoprávneho vzťahu alebo štátnozamestnaneckého pomeru, avšak bez následného prihlásenia do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia v zákonnej lehote či 

- závislá práca štátneho príslušníka tretej krajiny ak nie sú splnené podmienky na jeho zamestnávanie. 


Pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania


Kontrolu nelegálneho zamestnávania vykonáva inšpektorát práce, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá porušila zákaz nelegálneho zamestnávania, pokutu vo výške od 2.000 eur až do 200.000 eur. 

Ak ide o nelegálne zamestnávanie 2 a viac fyzických osôb súčasne, uloží kontrolný úrad pokutu najmenej vo výške 5.000 eur. Pri ukladaní pokuty je nutné prihliadať na závažnosť zistených nedostatkov a závažnosť ich následkov, opakované zistenie toho istého nedostatku, a aj na počet nelegálne zamestnaných fyzických osôb. Pokutu možno uložiť v lehote 1 roka odo dňa, keď sa kontrolný orgán dozvedel o porušení týchto povinností, najneskôr však do 3 rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve od 1.1.2015 | Príjem študentov do 200 eur bez odvodov

Čo je nové v oblasti zdravotných a sociálnych odvodov v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť