Zákaz diskriminácie zamestnávateľom

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Zákaz diskriminácie zamestnávateľom
autor: Otázka na právnika, 11 Dec, 2018
Zákaz diskriminácie zamestnávateľom

Zamestnávateľ musí so zamestnancami zaobchádzať v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania. Nesmie teda diskriminovať zamestnancov na základe pohlavia, manželského stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku. Zákonník práce diskrimináciu jednoznačne zakazuje.

Zásada rovnakého zamestnávania


Zamestnávateľ je podľa zákonníku práce povinný v pracovnoprávnych vzťahoch zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania. Podľa ustanovenia § 13 ods. 2 zákonníku práce je v pracovnoprávnych vzťahoch zakázaná diskriminácia zamestnancov z dôvodu 

„...pohlavia, manželského stavu a rodinného stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia, genetických vlastností, viery, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.“ 

Ako sa môže zamestnanec brániť?


Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania (teda keď sa domnieva, že bol diskriminovaný), sa môže obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany ustanovenej v antidiskriminačnom zákone. 


Diskriminovaný sa tak môže domáhať 

- aby ten, kto nedodržal zásadu rovnakého zaobchádzania, upustil od svojho konania, 

- ak je to možné, aby ten, kto nedodržal zásadu rovnakého zaobchádzania, napravil protiprávny stav 

- alebo, aby ten, kto nedodržal zásadu rovnakého zaobchádzania, poskytol primerané zadosťučinenie. 


Ak by primerané zadosťučinenie nebolo dostačujúce, môže sa diskriminovaný domáhať aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Ako najvýhodnejšie skončiť pracovný pomer so zamestnávateľom, ktorý je platobne neschopný?

Stal sa váš zamestnávateľ platobne neschopný a už nie je schopný splniť vaše nároky z …
Otázka na právnika, 29 Apr, 2016

Uplatnenie nárokov z pracovnoprávneho vzťahu

V minulom článku sme si povedali ako najvýhodnejšie ukončiť pracovný pomer so zamestnávateľom,…
Otázka na právnika, 5 May, 2016

Mali ste pracovný úraz v zamestnaní?

Ak u zamestnanca došlo pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním k poškodeniu…
Otázka na právnika, 16 Mar, 2017

Kedy nemusíte do práce a dostanete zaplatené?

Kedy Vám beží mzda a vy môžete čerpať voľno? Zákonník práce zakotvuje prekážky v práci pri ktorých…
Otázka na právnika, 24 Apr, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť