Strata štátneho občianstva SR

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Strata štátneho občianstva SR
autor: Otázka na právnika, 31 Oct, 2019
Strata štátneho občianstva SR

Štátne občianstvo je trvalý právny vzťah fyzickej osoby ku konkrétnemu štátu. Štátne občianstvo je možné za určitých okolností aj stratiť. Podľa súčasnej slovenskej právnej úpravy existujú dva dôvody pre stratu štátneho občianstva SR. 

Dôvody straty štátneho občianstva SR


Štátne občianstvo SR možno stratiť dvoma spôsobmi, a to:

 - prepustením zo štátneho zväzku SR na vlastnú žiadosť, 

:- nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle. 

Prepustenie zo štátneho zväzku


Zo štátneho zväzku SR je možné prepustiť osobu, ktorá preukáže, že má štátne občianstvo iného štátu, alebo prísľub jeho udelenia v prípade prepustenia zo štátneho zväzku SR. Nemožno však prepustiť osobu, proti ktorej sa vedie trestné stíhanie, prípadne je vo výkone trestu, alebo nemá vykonaný trest uložený rozsudkom slovenského súdu, alebo ktorá má nedoplatky na daniach a verejných dávkach v SR. Žiadosť o prepustenie sa podáva osobne na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade SR. O žiadosti rozhoduje okresný úrad v sídle kraja, a to najneskôr do 6 mesiacov od doručenia žiadosti. 

Nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva


Štátny občan SR stráca slovenské štátne občianstvo dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle, ktorým je žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva, dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo. Výnimkou sú však situácie: 

- ak občan nadobudol cudzie štátne občianstvo v súvislosti s uzavretím manželstva so štátnym občanom cudzieho štátu, a to za predpokladu, že cudzie štátne občianstvo manžela nadobudol za trvania spoločného manželstva, 

- ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením. Ten, kto stratil štátne občianstvo nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle, je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť okresnému úradu v sídle kraja. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby?

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby? Počuli ste už o Registri obyvateľov Slovenskej…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2017

Termín aktivácie elektronických schránok sa blíži!

Štatutári nezabudnite, že koniec termínu na aktiváciu elektronických schránok sa blíži. Ak si…
Otázka na právnika, 10 Apr, 2017

Nemáte povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora?

Register partnerov verejného sektora je rovnako ako Obchodný register či Živnostenský register…
Otázka na právnika, 10 Apr, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť