NKÚ kontroloval detské domovy

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek NKÚ kontroloval detské domovy
autor: Otázka na právnika, 11 Oct, 2017
NKÚ kontroloval detské domovy

Najvyšší kontrolný úrad vykonal v roku 2015 kontrolu vo vybraných detských domovoch s cieľom zistiť, či dané zariadenia hospodária v súlade so zákonom a či poskytujú, zabezpečujú a vytvárajú podmienky pre deti, ktoré sú v nich umiestňované, v súlade so zákonom o sociálnej kuratele. V druhej polovici septembra 2017 úrad zverejnil výsledky uvedenej kontroly. 

Závery NKÚ 


Kontrola zistila viaceré problémy v starostlivosti poskytovanej deťom: 

 ⁃ NKÚ zistil nedostatky v tvorbe, plnení a vyhodnocovaní plánov výchovnej práce. V individuálnych plánoch rozvoja osobnosti detí úrad zistil všeobecne definované ciele práce s dieťaťom, ktoré v mnohých aspektoch vykazovali znaky formálnosti, stereotypov a pod., 

 ⁃ NKÚ ďalej zistil, že spisová dokumentácia niektorých maloletých detí neobsahovala všetky listinné záznamy o psychickom, fyzickom a sociálnom vývine dieťaťa, 

 ⁃ liečebnú výchovnú starostlivosť vykonával aj zamestnanec detského domova, ktorý nebol psychológ ani liečebný pedagóg, čo nie je v súlade so zákonom o sociálnej kuratele, 

 ⁃ uhrádzanie výživovej povinnosti povinnými osobami je rizikové a detské domovy sú nútené vykryť nedoplatky z iných zdrojov, ktoré majú slúžiť inému účelu. 


Odporúčana NKÚ


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR by malo podľa NKÚ prijať systémové opatrenia na riešenie kapitálových potrieb detských domovov, ktoré priemerný bežný výdavok na jedno dieťa nerieši, 

 ⁃ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR by malo navrhnúť legislatívne zmeny, ktoré by zaistili, že detské domovy dostanú plnú sumu vyživovacej povinnosti rodičov detí (aby dohľad nad dodržiavaním tejto povinnosti mal štát a nie detský domov), 

 ⁃ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny by malo prijať také opatrenie, aby sa kontrola kvality sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately stala súčasťou práce tohto orgánu.  

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby?

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby? Počuli ste už o Registri obyvateľov Slovenskej…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2017

Termín aktivácie elektronických schránok sa blíži!

Štatutári nezabudnite, že koniec termínu na aktiváciu elektronických schránok sa blíži. Ak si…
Otázka na právnika, 10 Apr, 2017

Nemáte povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora?

Register partnerov verejného sektora je rovnako ako Obchodný register či Živnostenský register…
Otázka na právnika, 10 Apr, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť