Čo prinesie novela zákona o rozhodcovskom konaní?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Čo prinesie novela zákona o rozhodcovskom konaní?
autor: Otázka na právnika, 18 Sep, 2019
Čo prinesie novela zákona o rozhodcovskom konaní?

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo novelu zákona o rozhodcovskom konaní, ktorá má zvýšiť dôveru v rozhodcovské konanie, a to z dôvodu, aby mohlo plniť svoje prioritné poslanie, teda mimosúdne riešiť spory, a tým odbremeniť súdy od sporov, ktoré je možné vyriešiť v rozhodcovskom konaní. Aké zmeny návrh zákona prinesie?

Aké zmeny novela zákona o rozhodcovskom konaní prinesie?


Novela zavádza novú podmienku zloženia rozhodcovského súdu, ktorej cieľom je zvýšenie kvality rozhodcovského konania. Ak bude v rozhodcovskom konaní rozhodovať jediný rozhodca, bude ním môcť byť iba advokát alebo notár. V prípade viacerých rozhodcov bude musieť uvedenú podmienku spĺňať aspoň jeden z nich. 

Dôjde k minimalizácii zásahov súdov v rozhodcovskom konaní. 

Súdy budú vylúčené z rozhodovania o ustanovení rozhodcu, o zániku funkcie rozhodcu a z rozhodovania o námietkach predpojatosti rozhodcu. Cieľom je odbremeniť všeobecné súdy od rozhodovania sporov, ktoré možno riešiť v rozhodcovskom konaní. Návrh zákona umožní aktualizáciu zoznamu stálych rozhodcovských súdov vedenom ministerstvom (umožní vymazať zo zoznamu tie stále rozhodcovské súdy, ktorých zriaďovateľ nespĺňa podmienky ustanovené pre zriaďovateľa stáleho rozhodcovského súdu alebo si nesplnil povinnosť zverejniť zrušenie stáleho rozhodcovského súdu v Obchodnom vestníku). 

Ako to vidí minister? 


K predmetnej novele sa minister spravodlivosti G. Gál vyjadruje pozitívne: 

“Súčasná právna úprava vyvoláva v praxi viaceré problémy týkajúce sa najmä nedôvery v rozhodcovské súdy. Mnohé podnikateľské subjekty sa obávajú pristúpiť k riešeniu sporov pred rozhodcovskými súdmi, pretože im nedôverujú ako inštitúciám, ktoré konajú nezávisle, nezaujato a odborne. Ďalším súčasným problémom je nedostatočná miera presvedčivosti právnych záverov rozhodcovských súdov. Často sú rozhodcovské rozsudky predmetom ďalšieho súdneho konania, čím sa popiera ich základný účel, ktorým je rýchlosť, presvedčivosť a nestrannosť, v dôsledku čoho sa právne spory dostávajú späť do systému všeobecného súdnictva. Tomuto bude koniec.” 


Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti zakročí proti pochybným rozhodcovským konaniam. Ministerstvo spravodlivosti SR [online] © Ministerstvo spravodlivosti SR, publ. 2. 9. 2019 [cit. 12. 9. 2019]. Dostupné z www: https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2569. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby?

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby? Počuli ste už o Registri obyvateľov Slovenskej…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2017

Termín aktivácie elektronických schránok sa blíži!

Štatutári nezabudnite, že koniec termínu na aktiváciu elektronických schránok sa blíži. Ak si…
Otázka na právnika, 10 Apr, 2017

Nemáte povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora?

Register partnerov verejného sektora je rovnako ako Obchodný register či Živnostenský register…
Otázka na právnika, 10 Apr, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť