Ako vypočítať zrážky zo mzdy?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Ako vypočítať zrážky zo mzdy?
autor: Otázka na právnika, 8 Apr, 2015
Ako vypočítať zrážky zo mzdy?

Zrážky zo mzdy sa vypočítavajú z čistej mzdy zamestnanca.


Základná suma, ktorá sa povinnému zo mzdy nesmie zraziť je 60 % zo sumy životného minima na jednu plnoletú osobu, t.j. 118,85 € + 25% zo sumy životného minima na jednu plnoletú osobu za každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, t.j. 49,52 €. 49,25 € sa však k základnej sume nepripočíta za tú osobu, v ktorej prospech trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného.


Ak ide o zrážky na výživné pre maloleté dieťa, základná suma, ktorú povinnému nemožno zraziť z mesačnej mzdy, je 70% zo základnej sumy.


Čistá mzda, ktorá zostane po odpočítaní základnej sumy sa zaokrúhli smerom nadol na eurocenty na sumu deliteľnú troma a táto suma sa následne rozdelí na tri rovnaké časti, t.j. na tri tretiny.

 

1. Z prvej tretiny sa uspokojujú neprednostné pohľadávky (teda pohľadávky, ktoré nie sú prednostné).

 

2. Z druhej tretiny sa uspokojujú prednostné pohľadávky. Ak však táto tretina na ich uspokojenie nepostačuje, uspokojujú sa aj z prvej tretiny.

    Prednostnými pohľadávkami sú:

  1. pohľadávky výživného,
  2. pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví,
  3. pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi,
  4. súdne pohľadávky,
  5. všetky druhy daní, poplatkov a ciel

 

3. Tretia tretina patrí povinnému spolu so základnou nepostihnuteľnou sumou, ktorú nemožno zraziť.

 

POZOR! Ak však zvyšok čistej mzdy po odpočítaní základnej sumy, ktorá musí vždy zostať povinnému prevyšuje 297,13 € (150 % zo sumy životného minima na 1 plnoletú osobu), tretinový systém sa neuplatní a zvyšok čistej mzdy prevyšujúci sumu 297,13 € sa zrazí bez obmedzenia.

 

PRAKTICKÉ PRÍKLADY:

 

Príklad 1 (keď je zvyšok čistej mzdy po odpočítaní základnej sumy nižší ako 297,13 €):

Povinný, ktorému má platiteľ mzdy vykonávať zrážky, je ženatý a má dve maloleté deti. Jeho čistá mzda je 450 €. Z tejto čistej mzdy musí platiteľ odpočítať 118,85 € na osobu povinného a trikrát sumu 49,52 €, t. j. 148,56 € na manželku a každé dieťa. Zrážkam podlieha suma 182,59 €, teda suma ktorá neprevyšuje sumu 297,13 €.

Sumu, ktorá podlieha zrážkam, teda 182,59 € platiteľ mzdy rozdelí na tri časti.

1. tretina

2. tretina

3. tretina

60,86 €

60,86 €

60,86 €

Z prvej tretiny v sume 60,86 € sa uspokojujú neprednostné (bežné) pohľadávky. Z druhej tretiny sa uspokojujú prednostné pohľadávky a tretia tretina patrí povinnému spolu so základnou nepostihnuteľnou sumou, ktorá je 267,41 €.

Suma 60,86 € je teda suma, ktorú možno zo mzdy zraziť a povinnému zostane 389,14 €.

 

Príklad 2 (keď je zvyšok čistej mzdy po odpočítaní základnej sumy vyšší ako 297,13 €):

Povinný, ktorému má platiteľ mzdy vykonávať zrážky, je ženatý a má dve maloleté deti. Jeho čistá mzda je 600 €. Z tejto čistej mzdy musí platiteľ odpočítať 118,85 € na osobu povinného a trikrát sumu 49,52 €, t. j. 148,56 € na manželku a každé dieťa. Zrážkam podlieha suma 332,59 €, ktorá prevyšuje sumu 297,13 €, teda tretinový systém sa neuplatní.

Zrážky sa potom vypočítajú nasledovne:

Suma 297,13 € (150% zo sumy životného minima na 1 plnoletú osobu) sa rozdelí na tri tretiny.

1. tretina

2. tretina

3. tretina

99,04 €

99,04 €

99,04 €

K zvyšku čistej mzdy, ktorý ostal po odpočítaní základnej sumy a prevyšuje sumu 297,13 €, t.j. 332,59 € - 297,13 € = 35,46 € pripočítame jednu tretinu, t.j. 35,46 € + 99,04 € = 134,5 €.

Suma 134,50 € je teda suma, ktorú možno zo mzdy zraziť a povinnému zostane 465,50 €.

 

 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Predstavujeme sa: Právny Servis 24 - Moderné právne služby nielen online.

Potrebujete právnika, no žiadneho nepoznáte a neviete na koho sa obrátiť? Webový portál …
Otázka na právnika, 30 Jan, 2015

Na čo máte ako spotrebiteľ pri reklamácií tovaru právo?

Ako už iste viete záručná doba je v zásade minimálne 24 mesiacov. Ak chcete vec úspešne…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť