Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na veciach zamestnancov odložených na pracovisku

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na veciach zamestnancov odložených na pracovisku
autor: Otázka na právnika, 17 Oct, 2017
Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na veciach zamestnancov odložených na pracovisku

V určitých prípadoch zamestnávateľ zodpovedá za škodu na veciach, ktoré si u neho zamestnanec odloží. V ktorých prípadoch to tak býva a do akej výšky zamestnávateľ za takú škodu zodpovedá?

Aby zamestnávateľ zodpovedal za škodu, musia byť splnené nasledujúce tri podmienky: 


• zamestnanec si vec odložil pri plnení pracovných úloh alebo v súvislosti s nimi, 

• zamestnanec si vec odložil na mieste na to určenom. A ak nie je také miesto určené, potom na mieste, kde sa veci obvykle odkladajú

• Zamestnanec vznik škody bez zbytočného odkladu písomne ohlásil. Najneskôr musí zamestnanec vznik škody ohlásiť v lehote 15 dní odo dňa, keď sa o škode dozvedel. 


Ak teda zamestnanec neodložil vec pri plnení pracovných úloh alebo v súvislosti s nimi, nárok na odškodnenie mu nevznikne. Ak zamestnanec odložil vec na inom mieste, než na mieste k tomu určenom alebo na mieste, kde sa veci obvykle odkladajú, nárok na odškodnenie mu tiež nevznikne. 


Ak zamestnanec písomne neohlásil škodu bez zbytočného odkladu alebo v lehote 15 dní odo dňa, keď sa o škode dozvedel, tak síce jeho nárok na odškodnenie vznikol, ale uplynutým 15 dní odo dňa, keď sa o škode dozvedel, jeho nárok na odškodnenie zanikol. 


V akej výške hradí zamestnávateľ škodu? 


Ak sú splnené všetky tri podmienky, ak teda vznikol nárok zamestnanca na odškodnenie, je nutné určiť, do akej výšky zamestnávateľ škodu hradí. Pre určenie výšky, do akej zamestnávateľ škodu hradí, je nutné posúdiť tzv. „obvyklosť“ odložených vecí


 • ak sa jedná sa o vec obvykle nosenú do práce, zamestnávateľ hradí škodu v plnej výške

 • ak sa jedná sa o vec obvykle nenosenú do práce, zamestnávateľ hradí škodu maximálne do výšky 165,97 EUR, 

 • ak sa jedná sa o vec obvykle nenosenú do práce, ale zamestnávateľ ju prevzal do úschovy, zamestnávateľ hradí škodu v plnej výške


Vec obvykle nosená do práce 


Za veci obvykle nosené do práce je možné považovať peňaženky, tašky, aktovky, kabelky, primeraný peňažný obnos, hodinky, bežné šperky, mobilné telefóny atď. Pevný zoznam vecí obvykle nosených do práce však nie je možné vytvoriť. Vždy je nutné situáciu posudzovať podľa mnohých kritérií ako sú napr. charakter pracoviska, zaradenie zamestnanca, ročné obdobie.   

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve od 1.1.2015 | Príjem študentov do 200 eur bez odvodov

Čo je nové v oblasti zdravotných a sociálnych odvodov v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť