Zánik manželstva smrťou či vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Zánik manželstva smrťou či vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho
autor: Otázka na právnika, 29 Jan, 2019
Zánik manželstva smrťou či vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho

K zániku manželstva môže dôjsť niekoľkými zákonom stanovenými spôsobmi. Manželstvo môže zaniknúť buď rozvodom (avšak len v odôvodnených prípadoch) alebo smrťou jedného z manželov či vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho. Ktorým dňom manželstvo zaniká?

Zánik manželstva smrťou či vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho je upravený v ustanovení § 21 zákona o rodine.

V prípade zániku manželstva smrťou jedného z manželov zaniká manželstvo dňom smrti jedného z manželov. Ak bol jeden z manželov vyhlásený za mŕtveho, manželstvo zaniká dňom, keď rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho nadobudne právoplatnosť. 

Vyhlásenie za mŕtveho


Podľa ustanovenia § 7 ods. 1 občianskeho zákonníku súd vyhlási fyzickú osobu za mŕtvu, ak zistí jej smrť inak než predpísaným spôsobom (teda úradným zistením smrti). Za mŕtvu súd vyhlási aj nezvestnú fyzickú osobu, ak so zreteľom na všetky okolnosti možno usúdiť, že už nežije. Návrh na vyhlásenie za mŕtveho môže súdu podať ten, kto má na tom právny záujem, teda napr. pozostalý manžel. 


Súd v rozsudku o vyhlásení za mŕtveho uvedie predpokladaný deň smrti. 

Obnovenie manželstva


 Ak bolo rozhodnutie o vyhlásení jedného z manželov za mŕtveho zrušené, dochádza automaticky k obnoveniu manželstva. Avšak ak bolo rozhodnutie o vyhlásení jedného z manželov za mŕtveho zrušené, neobnoví sa zaniknuté manželstvo, ak manžel toho, kto bol vyhlásený za mŕtveho, uzavrel medzitým nové manželstvo. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Kto zodpovedá za škodu spôsobenú maloletým?

Čo sa stane, ak škodu spôsobí maloletý? Kto za ňu zodpovedá?
Otázka na právnika, 10 Feb, 2016

Kto je podľa zákona matkou a otcom dieťaťa?

Matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila. V prípade pochybností rozhoduje súd. Kto je však…
Otázka na právnika, 25 Apr, 2016

Právne vzťahy manželov k tretím osobám

Určite si kladiete otázku, či musia manželia ako bezpodieloví spoluvlastníci vždy všetko…
Otázka na právnika, 8 Jun, 2016

Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva

V určitých prípadoch nie je možné uzavrieť manželstvo, hovoríme o tzv. okolnostiach vylučujúcich…
Otázka na právnika, 14 Mar, 2018

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť