Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva
autor: Otázka na právnika, 14 Mar, 2018
Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva

V určitých prípadoch nie je možné uzavrieť manželstvo, hovoríme o tzv. okolnostiach vylučujúcich uzavretie manželstva. Ak taký prípad nastane, tak buď súd prehlási manželstvo za neplatné alebo podľa zákona manželstvo vôbec nevznikne. Kedy nie je možné manželstvo uzavrieť?

Kedy nie je možné manželstvo uzavrieť?


Manželstvo nie je možné uzavrieť v takýchto prípadoch:

• so ženatým mužom/ s vydatou ženou, 

• medzi predkami a potomkami a medzi súrodencami; to platí aj keď je príbuzenstvo založené osvojením. 


Ak k uzavretiu manželstva dôjde, súd aj bez návrhu rozhodne, že manželstvo je neplatné. Manželstvo je neplatné aj v prípade, že vyhlásenie o uzavretí manželstva nebolo urobené slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne. 


Kto manželtsvo nemôže uzavrieť?


Manželstvo nemôže uzavrieť :

• maloletý (pozn: súd môže výnimočne povoliť uzavretie manželstva maloletému staršiemu ako 16 rokov.), 

• osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony (pozn.: osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, môže uzavrieť manželstvo s povolením súdu), 

• osoba postihnutá duševnou poruchou, ktorá by mala za následok obmedzenie spôsobilosti na právne úkony (Súd môže uzavretie manželstva povoliť, ak je jej zdravotný stav zlučiteľný s účelom manželstva.). 


Ak uzavrie manželstvo osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony, osoba trpiaca duševnou poruchou, ktorá by mala za následok pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, alebo maloletý starší ako 16 rokov, súd aj bez návrhu rozhodne, že manželstvo je neplatné


Kedy manželstvo nevznikne?Manželstvo nevznikne, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva: 

• bolo vynútené násilím, 

• urobil maloletý mladší ako 16 rokov, 

• bolo urobené pred nepríslušným matričným úradom (ak to nebolo povolené) alebo ak bolo vyhlásenie o uzavretí manželstva urobené pred nepríslušným starostom alebo primátorom, alebo poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva, 

• bolo urobené pred cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ktorá nie je registrovaná podľa osobitného predpisu, alebo ak bolo vyhlásenie o uzavretí manželstva urobené pred osobou, ktorá nebola oprávnená vykonávať činnosť duchovného registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, 

• bolo urobené v cudzine pred orgánom, ktorý na to nebol určený, alebo 

• urobil zástupca bez platného plnomocenstva alebo ak došlo k odvolaniu plnomocenstva. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Kto zodpovedá za škodu spôsobenú maloletým?

Čo sa stane, ak škodu spôsobí maloletý? Kto za ňu zodpovedá?
Otázka na právnika, 10 Feb, 2016

Kto je podľa zákona matkou a otcom dieťaťa?

Matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila. V prípade pochybností rozhoduje súd. Kto je však…
Otázka na právnika, 25 Apr, 2016

Právne vzťahy manželov k tretím osobám

Určite si kladiete otázku, či musia manželia ako bezpodieloví spoluvlastníci vždy všetko…
Otázka na právnika, 8 Jun, 2016

Čo je predmetom dane z nehnuteľností?

Nezabudnite, že do 31. januára 2017 je treba podať priznanie dane z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.…
Otázka na právnika, 25 Jan, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť