Verejná výskumná inštitúcia - v.v.i.

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Verejná výskumná inštitúcia - v.v.i.
autor: Otázka na právnika, 2 Oct, 2017
Verejná výskumná inštitúcia - v.v.i.

Poslanci NR SR 7. 9. 2017 schválili návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcii. Ako už samotný názov zákona napovedá, zákon do slovenského právneho systému zaviedol nový osobitný typ právnickej osobyverejnú výskumnú inštitúciu (alebo „v. v. i.“). Nižšie sa dočítate, o akú právnickú osobu pôjde, kto ju môže založiť a ako bude fungovať.

Čo je verejná výskumná inštitúcia?


Podľa dôvodovej správy bude verejná výskumná inštitúcia subjektom verejného práva na rozhraní medzi verejnoprávnou inštitúciou a neziskovou organizáciou a jej hlavným predmetom činnosti bude výskumná činnosť, zahrňujúca aj zabezpečovanie infraštruktúry výskumu.  Zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2018. Podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, totiž nie je súčasná prevládajúca forma rozpočtových a príspevkových organizácii pre výskum a vývoj z dlhodobého hľadiska vhodná. 

Kto môže verejnú výskumnú inštitúciu založiť a ako bude fungovať?


Zakladateľom verejnej výskumnej inštitúcie môže byť len ústredný orgán štátnej správy alebo Slovenská akadémia vied, pričom v. v. i. môže mať len jedného zakladateľa

  • Orgánmi v. v. i. sú: 
  •  ⁃ riaditeľ 
  • (štatutárny orgán verejnej výskumnej inštitúcie, ktorý ju riadi, koná v jej mene, zastupuje ju navonok a rozhoduje vo všetkých veciach, ktoré nie sú zákonom zverené do pôsobnosti iného orgánu v. v. i. alebo do pôsobnosti zakladateľa), 

  •  ⁃ správna rada 
  • (ktorá sa spolu s riaditeľom podieľa na riadení v. v. i.), 

  • ⁃ vedecká rada 
  • (orgán, ktorý určuje vedeckú profiláciu v. v. i. a koncepciu jej ďalšieho rozvoja v súlade s jej zakladacou listinou; vyjadruje sa k zámerom projektov výskumu, vývoja a inovácií v. v. i., pripravuje hodnotenie výsledkov výskumnej činnosti v. v. i. a jej spôsobilosti vykonávať výskumnú činnosť, navrhuje členov spoločných odborových komisií pre doktorandské štúdium, a za podmienok uvedených v zákone sa podieľa na hodnotení v. v. i. a na hodnotení jej zamestnancov) a 

  • ⁃ dozorná rad
  • (kolektívny orgán, ktorý v plní predovšetkým kontrolnú funkciu, je možné vnímať ako „predĺženú ruku“ zakladateľa, prostredníctvom ktorej zakladateľ vykonáva dohľad nad hospodárením a nakladaním s majetkom v. v. i.). 


Majetok verejnej výskumnej inštitúcie


Verejná výskumná inštitúcia disponuje vlastným majetkom (narozdiel od doterajších rozpočtových a príspevkových organizácií). Okrem finančných prostriedkoch zo štátneho rozpočtu však v. v. i. môže vykonávať aj podnikateľskú činnosťPozitíva zákona a inšpirácia Českou republikou


Slovenská akadémia vied vníma daný zákon pozitívne, nakoľko bude môcť  dojsť k transformácii ústavov: „Prijatie tohto zákona znamená pre Slovenskú akadémiu vied otvorenie možnosti stať sa plnoprávnym a konkurencieschopným členom európskeho výskumného priestoru, pretože sa dostaneme do rovnakej právnej a ekonomickej roviny, ako sú podobné inštitúcie v susedných krajinách. Umožní nám to jednoduchšiu participáciu na európskych projektoch, ale v neposlednom rade, čo chcem zdôrazniť, aj priamejší a intímnejší kontakt s podnikateľským a súkromným sektorom, kde SAV do dnešných dní zaznamenáva istý deficit,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.1 


V Českej republike je už od 13. 9. 2005 účinný zákon č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích. Slovenský zákon sa českou právnou úpravou z veľkej časti inšpiroval. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve od 1.1.2015 | Príjem študentov do 200 eur bez odvodov

Čo je nové v oblasti zdravotných a sociálnych odvodov v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť