Trovy konania po novom

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Trovy konania po novom
autor: Otázka na právnika, 19 Sep, 2016
Trovy konania po novom
Podľa predchádzajúcej právnej úpravy sudcovia rozhodovali nielen o priznaní nároku na náhradu trov konania ale aj o matematickom výpočte trov konania, ktorý predstavoval takmer tretinu odôvodnenia rozhodnutia. Takéto rozhodnutia boli často len pre chyby v písaní napádané opravnými prostriedkami, čo prispievalo k dĺžke konania. V tomto procese došlo k zmene tak, že sa zaviedla dvojfázovosť rozhodovacieho procesu o priznaní nárku na trovy konania a zmena nastala aj v koncepcii uplatňovania nároku.

DVOJFÁZOVOSŤ ROZHODOVANIA O TROVÁCH KONANIA

Oproti doterajšej právnej úprave rozhodovanie o trovách prebieha v dvoch fázach:

 

1. Fáza:

Sudca v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí, rozhodne o nároku na náhradu trov konania podľa zásad uvedených v § 255 a 256 CSP a uplatnením týchto zásad určí pomer vyjadrený percentom alebo zlomkom, t.j. napr. žalobca má právo na náhradu trov konania v rozsahu 100 %. Proti tomuto rozhodnutiu súdu je prípustné odvolanie.

 

2.Fáza:

Po právoplatnosti rozhodnutia ktorým sa konanie končí, rozhodne o výške náhrady trov konania súdny úradník samostatným uznesením, pričom ohľadom nároku vychádza z právoplatného rozhodnutia sudcu. Súdny úradník však môže priznať len tie výdavky, ktoré sa považujú za trovy, teda musí ísť o stranou preukázané, odôvodnené a účelne vynaložené výdavky, ktoré vznikli v konaní v súvislosti s uplatňovaním alebo bránením práva. Lehota na preukázanie a odôvodnenie výdavkov stranou ani lehota na rozhodnutie o výške náhrady trov konania nie sú v zákone ustanovené. Voči tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť , o ktorej rozhoduje sudca príslušného súdu, a jeho rozhodnutie je konečné.

 

Táto dvojfázovosť rozhodovania o trovách konania je povinná a nemožno sa od nej odkloniť a to ani v prípade, ak by trovy konania pozostávali aj len zo zaplateného súdneho poplatku za žalobu.

 

ROZHODOVANIE O NÁROKU NA NÁHRADU TROV KONANIA AJ BEZ NÁVRHU

 

Zmena nastala aj v koncepcii uplatňovania si nároku na náhradu trov konania, keďže podľa novej právnej úpravy o nároku na náhradu trov konania rozhodne súd aj bez návrhu, a to v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Táto úprava má zjednodušiť a zhospodárniť náhradu trov konania. Pred touto úpravou trov konania bolo potrebné trovy konania na súde uplatniť.

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve od 1.1.2015 | Príjem študentov do 200 eur bez odvodov

Čo je nové v oblasti zdravotných a sociálnych odvodov v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť