Ako sa udeľuje a odvoláva súhlas s trestným stíhaním?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Ako sa udeľuje a odvoláva súhlas s trestným stíhaním?
autor: Otázka na právnika, 20 Nov, 2018
Ako sa udeľuje a odvoláva súhlas s trestným stíhaním?

Trestné stíhanie pre určité trestné činy (vymedzené zákonom) možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. Súhlas však nie je nutný, ak daným trestným činom bola spôsobená smrť alebo poškodeným je štát, obec, vyšší územný celok, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu alebo právnická osoba, ktorá hospodári s verejnými financiami. U akých trestných činov je súhlas nutný? 

Kedy sa súhlas vyžaduje?


Súhlas je podľa ustanovenia § 211 trestného poriadku vyžadovaný napr. u trestného činu: 

 - blíženia na zdraví, 

- ohrozovania pohlavnou chorobou, 

- neposkytnutia pomoci, 

 krádeže, 

- sprenevery, 

- neoprávneného užívania cudzej veci, 

- podvodu, 

- podielnictva, 

- nebezpečného prenasledovania alebo 

- ohovárania. 


Zoznam všetkých trestných činov je možné nájsť vo vyššie uvedenom ustanovení trestného poriadku. 

Ako sa súhlas udeľuje?


Poškodený oznámi súhlas s trestným stíhaním prokurátorovi alebo policajtovi písomne alebo ústne do zápisnice. Ak je poškodených jedným skutkom niekoľko, stačí súhlas len jedného z nich. 

Späťvzatie súhlasu a jeho príp. opätovné udelenie


Súhlas s trestným stíhaním môže poškodený výslovným vyhlásením vziať kedykoľvek späť. Môže tak učiniť až dovtedy, kým sa odvolací súd odoberie na záverečnú poradu. Súhlas výslovne odopretý alebo vzatý späť možno znovu udeliť, iba ak z okolností prípadu je zrejmé, že odopretie súhlasu alebo späťvzatie súhlasu bolo vykonané v tiesni pod vplyvom 

 - vyhrážky, 

 - nátlaku, 

 - odkázanosti alebo 

- podriadenosti. 


Ak je z okolností prípadu nesporné, že súhlas nebol daný alebo znovu udelený iba preto, že poškodený je v tiesni, je mu vyhrážané, je pod nátlakom, v závislosti alebo podriadenosti, má sa za to, že súhlas bol udelený. 


Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Musíte ako svedok vypovedať?

V trestnom konaní má každý povinnosť dostaviť sa na predvolanie na súd a svedčiť o tom, čo mu je…
Otázka na právnika, 23 Mar, 2017

Štatistika trestných činov v SR za 2017

Zo štatistiky zverejnenej Ministerstvom vnútra SR v pondelok 15. januára 2017 plynie, že na…
Otázka na právnika, 24 Jan, 2018

Právo svedka odoprieť výpoveď

Výpoveď svedka je jedným z kľúčových dôkazných prostriedkov v trestnom konaní. Každá fyzická osoba,…
Otázka na právnika, 23 Apr, 2018

Príprava na zločin je trestná

Zločin je úmyselný trestný čin, za ktorý trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou…
Otázka na právnika, 14 Aug, 2018

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť