Petičné právo

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Petičné právo
autor: Otázka na právnika, 18 Mar, 2019
Petičné právo

Podľa čl. 27 Ústavy a podľa zákona o petičnom práve má každý právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami na štátne orgány, orgány územnej samosprávy a osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach iných osôb. Čo petícia musí obsahovať, čoho sa nesmie týkať a ako sa s podanou petíciou nakladá?

Čoho sa petícia nesmie týkať? 


Vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť. Existujú však otázky, ktoré sa petíciou nesmú riešiť. Petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu. Petícia tiež nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv. 

Náležitosti petície


Petícia musí byť písomná (postačí ak je podaná prostredníctvom petičného systému alebo je podaná elektronicky a podpísaná zaručeným elektronickým podpisom), označená slovom „petícia“ a musí obsahovať predmet verejného alebo iného spoločného záujmu. Každý člen petičného výboru uvedie v petícii meno, priezvisko a adresu pobytu. Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, pripojí v petícii k svojmu menu, priezvisku a adrese pobytu aj podpis. 

Vybavenie petície


Orgán verejnej moci, ktorému bola petícia doručená, je povinný petíciu prijať. Príslušný orgán je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície (vo zvlášť zložitých prípadoch v lehote do 60 pracovných dní). Príslušný orgán je povinný zverejniť výsledok vybavenia petície na svojom webe, ak ho má, a na elektronickej úradnej tabuli, ak to technické podmienky umožňujú, a to do 10 pracovných dní od jej vybavenia 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotnom poistení už len do 25.1.2015!

Zamestnanci POZOR! Už len do 25.1.2015 máte čas na predloženie Oznámenia zamestnanca na uplatnenie…
Otázka na právnika, 19 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť