Elektronické schránky od 1. augusta 2016

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Elektronické schránky od 1. augusta 2016
autor: Otázka na právnika, 14 Jul, 2016
Elektronické schránky od 1. augusta 2016
Zákon č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente zavádza a upravuje od 1.8.2016  elektronické schránky. Elektronická schránka umožní komunikovať podnikateľským subjektom (aj občanom) s  verejnou správou (úradmi, inštitúciami, orgánmi verejnej moci) elektronicky. Orgány verejnej moci budú príjmať do schránky elektronické podania (žiadosti) od občanov, podnikateľov a iných inštitúcií.

Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky je ekvivalentná k podaniam v listinnej podobe!

Schránka občanov a podnikateľov je určená na prijímanie elektronických úradných dokumentov (rozhodnutí) od orgánov verejnej moci. Komunikácia prostredníctvom elektronickej schránky nahrádza klasický spôsob komunikácie s verejnou správou a je ekvivalentná k podaniam a doručovaniu dokumentov v listinnej podobe.

 

Základné východiská elektronického výkonu verejnej moci

Ustanovenie § 17 zákona o e-Governmente, obsahuje tri základné východiská elektronického výkonu verejnej moci, a síce:

  1. orgán verejnej moci, ak nejde o výlučne listinné konanie alebo konanie definované zákonom, kde z povahy veci je elektronická komunikácia vylúčená alebo nesmierne obtiažna, je povinný vykonávať verejnú moc elektronicky.
  2. možnosť subjektu, ktorý nie je orgánom verejnej moci zvoliť si, či bude komunikovať s orgánom verejnej moci elektronicky alebo nie.
  3. „štát nevyžaduje predloženie informácií, ktorými už jeho orgány disponujú".

 

 

Právnickým osobám sa od 1.8.2016 automaticky zriadi a aktivuje elektronická schránka

Dňa 1. augusta 2016, sa všetkým právnickým osobám (existujúcim, vzniknutým) automaticky zo Zákona zriadi a aktivuje elektronická schránka. Tieto si ju však môžu aktivovať aj skôr, pred 01.08.2016. Od tohto dátumu orgány verejnej správy úradné dokumenty (rozhodnutia) doručujú už len výlučne elektronicky do tejto schránky, ak osobitný zákon neustanovuje, že sa musí doručovať v listinnej podobe.

 

V prípade právnických osôb, ktoré vznikli po 1. auguste 2016, elektronickú schránku zriadi a aktivuje správca modulu bezodkladne po tom, ako sa dozvie o vzniku právnickej osoby.

 

Elektronické schránky a fyzické osoby

Každá fyzická osoba - podnikateľ má schránku zriadenú bezodkladne po tom ako sa orgán verejnej moci dozvie o vzniku jej oprávnenia na podnikanie každá fyzická osoba – nepodnikateľ má zriadenú schránku odo dňa keď dosiahne 18. rok svojho veku.

 

Fyzické osoby – podnikatelia a fyzické osoby – nepodnikatelia, ktoré dovŕšili 18 rok svojho veku si môžu elektronickú schránku aktivovať dobrovoľne, žiadosťou, ktorá sa podáva prostredníctvom aktivačnej funkcie elektronickej schránky. Elektronická schránka im následne bude aktivovaná ku dňu uvedenému v žiadosti, najneskôr tretí pracovný deň od doručenia tejto žiadosti.

 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotnom poistení už len do 25.1.2015!

Zamestnanci POZOR! Už len do 25.1.2015 máte čas na predloženie Oznámenia zamestnanca na uplatnenie…
Otázka na právnika, 19 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť