Ako je to v obchodnoprávnych vzťahoch s lehotou na odstránenie vád tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka?

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Ako je to v obchodnoprávnych vzťahoch s lehotou na odstránenie vád tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka?
autor: Otázka na právnika, 25 May, 2016
Ako je to v obchodnoprávnych vzťahoch s lehotou na odstránenie vád tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka?

Ako už vieme, v prípade spotrebiteľa, je predávajúci povinný reklamáciu vybaviť a vady odstrániť najneskôr v lehote 30 dní odo dňa oznámenia vád a uplatnenia nároku, ako je to však v prípade podnikateľa- fyzickej osoby či právnickej osoby? Po márnom uplynutí tejto lehoty je predávajúci povinný vrátiť kúpnu cenu tovaru. Stanovuje však aj v obchodnoprávnych vzťahoch zákon nejakú lehotu na odstránenie vád tovaru?


Lehota na odstránenie vád tovaru v obchodnoprávnych vzťahoch

Lehota na odstránenie vád tovaru nie je v obchodnom právnych vzťahoch stanovená počtom dní, ale zákon stanovuje povinnosť kupujúceho poskytnúť predávajúcemu primeranú lehotu na odstránenie vád tovaru, po márnom uplynutí ktorej je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

Primeranosť lehoty

Čo je však primeraná lehota na odstránenie vád tovaru? Môžeme analogicky vychádzať z rozsudku Najvyššieho súdu SR, keďže zákon sa k primeranosti lehoty na odstránenie vád tovaru nevyjadruje. Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom Rozsudku zo dňa 21.7.2011, sp. zn. 2 Obo 85/2010, zastáva názor, že ak je podmienkou účinného odstúpenia od zmluvy poskytnutie dodatočnej lehoty k splneniu, pričom jej dĺžku určuje sám veriteľ, tento musí so zreteľom ku konkrétnym okolnostiam prípadu určiť primerane dlhú lehotu k tomu, aby bol dlh splniteľný. Pre splnenie dlhu sa však v takom prípade nepredpokladá, že dlžník až po splatnosti dlhu začne s vytváraním podmienok pre jeho splnenie, preto dodatočná lehota môže byť kratšia než lehota objektívne potrebná alebo obvyklá k poskytnutiu plnenia veriteľovi. Pri stanovení primeranej lehoty na odstránenie vád tovaru teda musí kupujúci, analogicky podľa uvedeného, vychádzať z objektívnych možností a schopností predávajúceho, a keďže ten je pri spotrebiteľovi objektívne schopný vady odstrániť v lehote 30 dní od uplatnenia nároku, môžeme túto lehotu považovať za primeranú.

 

Čo ak predávajúci poskytne dodatočnú lehotu na odstránenie vád tovaru, ktorá je neprimeraná?

Ak je dodatočná lehota poskytnutá na plnenie neprimeraná a oprávnená strana odstúpi od zmluvy po jej uplynutí, alebo oprávnená strana odstúpi od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty pre plnenie, nastávajú účinky odstúpenia až po márnom uplynutí primeranej dodatočnej lehoty, ktorá sa mala poskytnúť na plnenie povinností.

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve od 1.1.2015 | Príjem študentov do 200 eur bez odvodov

Čo je nové v oblasti zdravotných a sociálnych odvodov v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť