Vzory smluv a dokumentů

Inspirujte se vzory - smlouvy na míru si nechte připravit advokáty!
 • Přečteno 8 244x
 • Staženo 4x

Vzor výpovědi plné moci - 2019

Vzor výpovědi plné moci - 2019Zmocnění zanikne, kromě jiného, i v případě, že je (plnou moc) zmocněnec vypoví. Vypoví-li zmocněnec zmocnění (plnou moc), musí zmocněnec učinit ještě vše, co nesnese odkladu, aby zmocnitel nebo jeho právní nástupce neutrpěl újmu. Jeho právní jednání má tytéž účinky, jako by zmocnění ještě trvalo, neodporuje-li tomu, co nařídil ještě zmocnitel nebo jeho právní…

Otázka na právníka, 2. 10. 2019
 • Přečteno 28 075x
 • Staženo 31x

Smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty

Smlouva o zřízení služebnosti stezky a cesty - obecně k pojmu Smlouva se řídí ust. § 1274 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Toto právo patří mezi tzv. absolutní majetková práva věcná, která jsou charakteristická tím, že působí vůči všem („erga omnes“) na rozdíl od závazkových právních vztahů (působí mezi stranami „inter partes“). Obecně zřizuje-li se služebnost k věci…

Otázka na právníka, 31. 10. 2016
 • Přečteno 30 135x
 • Staženo 14x

Smlouva o nájmu movité věc

  Náležitosti smlouvy o nájmu movité věci - smlouva o nájmu movité věci by měla obsahovat: označení pronajímatele a nájemce, předmět nájmu (specifikace věci), předmět smlouvy, doba nájmu, je-li nájem stanoven na dobu určitou, smluvní cena (pokud není stanovená, platí cena obvyklá, chybějící ustanovení o ceně nezakládá neplatnost celé smlouvy), práva a povinnosti stran, vratná kauce…

Otázka na právníka, 31. 10. 2016
 • Přečteno 39 462x
 • Staženo 18x

Smlouva o zápujčce

Zápůjčka Jedná se o nový termín definován v zák. č.89/2012 Sb., občanském zákoníku, který nahrazuje původní termín půjčka. Z věřitele se tak stává zapůjčitel a z dlužníka vydlužitel.   Jaký je rozdíl mezi zápůjčkou, výpůjčkou a výprosou? Smlouva o zápůjčce se používá pro bezplatné nebo úplatné půjčení zastupitelných věcí (nejčastěji peníze). Pokud by ovšem byla předmětem…

Otázka na právníka, 31. 10. 2016
 • Přečteno 40 501x
 • Staženo 27x

Závěť holografická

Závěť   Závěť je jedním z dědických titulů[1] (právní důvod dědění) a zároveň pořízení pro případ smrti[2], kterou zůstavitel může pořídit v následujících formách:  buď vlastní rukou- holografická, v jiné písemné formě podepsaná zůstavitelem se dvěma svědky-alografická, závěť pořízená veřejnou listinou, závěť s úlevami (bezprostřední ohrožení života v…

Otázka na právníka, 31. 10. 2016
 • Přečteno 32 007x
 • Staženo 19x

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva V případě nájemní smlouvy platí pravidlo- čím podrobnější, tím lepší. Nový občanský zákoník dává smluvním stranám větší prostor, ale kvůli případným sporům doporučujeme, co by ve smlouvě mělo být stanoveno: Dostatečná identifikace smluvních stran- pronajímatele a nájemce, Předmět nájmu (je lepší přesně identifikovat bytovou jednotku, které se nájem týká, s …

Otázka na právníka, 31. 10. 2016
 • Přečteno 32 589x
 • Staženo 72x

(Speciální ) Plná moc

Plná moc slouží k zastupování k právním úkonům před třetími osobami, nejčastěji úřady. Z právního hlediska se jedná o dvoustranný právní akt= smlouvu mezi zmocnitelem a zmocněncem. Zmocnitel je ten, který udílí právo se nechat zastupovat. Zmocněnec oprávnění přijímá a jedná za zmocnitele. Na plné moci musí být jednoznačně uvedeno, kdo je zmocnitel, kdo zmocněnec, k jakým…

Otázka na právníka, 31. 10. 2016
 • Přečteno 117 142x
 • Staženo 248x

Generální plná moc

Plná moc slouží k zastupování k právním úkonům před třetími osobami, nejčastěji úřady. Z právního hlediska se jedná o dvoustranný právní akt -  smlouvu mezi zmocnitelem a zmocněncem. Zmocnitel je ten, který udílí právo se nechat zastupovat. Zmocněnec oprávnění přijímá a jedná za zmocnitele. Na plné moci musí být jednoznačně uvedeno, kdo je zmocnitel, kdo zmocněnec, k…

Otázka na právníka, 31. 10. 2016
 • Přečteno 64 228x
 • Staženo 2 955x

Kvitance - potvrzení o uhrazení dluhu - FO

Téměř každý člověk se asi ve svém životě setká se situací, kdy si např. od někoho zapůjčí peníze. V momentě, kdy dlužník zápůjčku věřiteli vrátí, jistě by rád měl v ruce důkaz, že svůj dluh věřiteli splnil. Právě v tu chvíli se dlužníkovi hodí kvitance, neboli potvrzení věřitele dlužníkovi, že dluh splnil.   Co by taková kvitance měla obsahovat? …

Otázka na právníka, 5. 4. 2016
PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít