Praktický návod na podání stížnosti na průtahy v řízení, nevhodné chování soudních osob, narušování důstojnosti soudního řízení

Vzory smluv a dokumentů
Kontrola smlouvy advokátem
Příprava smlouvy advokátem
 • Přečteno 6 368x
 • Staženo 0x

Praktický návod na podání stížnosti na průtahy v řízení, nevhodné chování soudních osob, narušování důstojnosti soudního řízení

 • Jiné
 • Zdá se Vám, že Vaše soudní řízení trvá příliš dlouho, že soudce nejedená, dochází k průtahům? Chová se některá soudní osoba, jako je místopředseda soudu, předseda senátu, soudce, přísedící, vyšší soudní úředník, soudní tajemník, soudní vykonavatel a jiný zaměstnanec působící u soudu, nevhodně nebo narušuje důstojnost soudního řízení? Pojďme se dnes podívat na to, jak je možné si stěžovat.

   

  Stížnost na shora uvedené nedostatky upravuje zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. Podání, jehož obsahem je stížnost, se posuzuje podle svého obsahu, nikoli podle toho, jak je podání označeno. Důležité je upozornit, že stížnost nelze podat anonymně a současně si nelze stěžovat na to, jak soud ve věci postupuje při vyřizování věci, tedy zjednodušeně si nelze stěžovat na to, jak soud ve věci rozhodl, k tomu zákon upravuje řádné a mimořádné opravné prostředky. Nelze tedy zasahovat do nezávislosti soudu.

   

  Obsahem stížnosti by mělo být vylíčení všech rozhodných skutečností, na základě kterých svoji stížnost stavíte, např. jaký byl průběh řízení, kdy byla podána žaloba, po jak dlouho dobu nejsou ve věci činěny žádné úkony, apod. Vzorový formulář na podání stížnosti byl vypracován veřejným ochráncem práv – viz. http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/jak-podat-stiznost/formulare-a-vzory-dalsi/.

   

  Pokud podáte stížnost, nesmí být její podání bráno k Vaší újmě, to neplatí, pokud podáte takovou stížnost, jejímž obsahem byste se dopustili spáchání trestného činu či přestupku, např. trestného činu pomluvy.

   

  Stížnost lze podat buď v písemné nebo ústní formě. O ústní stížnosti bude soudem sepsán písemný záznam. Stížnost na průtahy soudu lze spojit s návrhem na stanovení lhůty k provedení úkonu, se kterým máte za to, že soud nepřiměřeně prodlévá. Případně lze podat samostatně návrh soudu na určení lhůty k provedení úkonu, bez stížnosti na průtahy. O tomto návrhu pojednáme v jednom z dalších článků. O stížnostech rozhoduje předseda okresního, krajského, vrchního nebo nejvyššího soudu, případně pak ministerstvo spravedlnosti. Obecně platí, že o stížnosti rozhoduje vždy předseda soudu, u kterého je daná věc vedena, to neplatí, pokud byste podávali stížnost na předsedu soudu, o té by rozhodoval předseda soudu nadřízeného tomuto soudu. Například, pokud je řízení vedeno před Okresním soudem v Liberci, je příslušný o stížnosti rozhodnout předseda Okresního soudu v Liberci.

   

  Příslušný orgán je povinen prošetřit skutečnosti, které ve stížnosti uvedete, přičemž pokud to bude zapotřebí dojde k výslechu Vaší osoby, osoby, na kterou si stěžujete, případně dalších osob, které by mohly být nápomocni k prošetření stížnosti.

   

  Lhůta k vyřízení stížnosti činí jeden měsíc od jejího podání v případě, že si stěžujete na průtahy v řízení, v ostatních případech jsou to dva měsíce. Lhůta může být prodloužena, v takovém případě máte právo být vyrozuměni o tom, že došlo k jejímu prodloužení, přičemž se tak může dít pouze pro to, že nebylo možné shromáždit veškeré podklady k vyřízení stížnosti.

   

  O tom, jak byla Vaše stížnost vyřízena, musíte být vyrozuměni, přičemž buď bude shledána jako důvodná (zcela nebo částečně), s tím, že budete informování také o tom, jaké bylo přijato opatření k odstraněná zjištěných závad, typicky např. bude nařízeno jednání ve věci, pokud k němu již po nepřiměřeně dlouho dobu nedošlo, apod. nebo bude shledána nedůvodnou.

   

  Pokud byste byli s vyřízením stížnosti nespokojeni, je možné žádat o přešetření jejího vyřízení. O takovém přešetření rozhoduje nadřízený orgán, tj. například, pokud v prvním stupni byl příslušný rozhodovat předseda okresního soudu, pak v druhém stupni je příslušný rozhodovat předseda krajského soudu.

     

  Otázka na právníka, 31. 10. 2016
Autor:

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další vzory smluv

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů   Manželé se na vypořádání sjm můžou dohodnout,…

Otázka na právníka, 31. 10. 2016

Návrh na vydání platebního rozkazu - vzory smluv

Dluží Vám někdo? Na Vaše výzvy na zaplacení dlužné částky dlužník nereaguje? Pak se inspirujte…

Otázka na právníka, 28. 2. 2017

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva je písemná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kterou se zakládá…

Otázka na právníka, 31. 10. 2016

GDPR - Žiadosť o opravu osobných údajov

Žiadosť o opravu osobných údajov podľa GDPR:Dotknutá osoba (subjekt osobných údajov) má právo na to…

Otázka na právnika, 14. 6. 2018

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva V případě nájemní smlouvy platí pravidlo- čím podrobnější, tím lepší. Nový…

Otázka na právníka, 31. 10. 2016

Návrh na povolení oddlužení - co musí obsahovat a kdy ho podat?

Kdy se podává návrh na oddlužení a jakým způsobem je třeba ho podat. Návrh na povolení…

Otázka na právníka, 31. 10. 2016

Vyhledejte další dokumenty

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít