Praktický návod na podání stížnosti na průtahy v řízení, nevhodné chování soudních osob, narušování důstojnosti soudního řízení

Vzory smluv a dokumentů
Kontrola smlouvy advokátem
Příprava smlouvy advokátem
 • Přečteno 6 542x
 • Staženo 0x

Praktický návod na podání stížnosti na průtahy v řízení, nevhodné chování soudních osob, narušování důstojnosti soudního řízení

 • Jiné
 • Zdá se Vám, že Vaše soudní řízení trvá příliš dlouho, že soudce nejedená, dochází k průtahům? Chová se některá soudní osoba, jako je místopředseda soudu, předseda senátu, soudce, přísedící, vyšší soudní úředník, soudní tajemník, soudní vykonavatel a jiný zaměstnanec působící u soudu, nevhodně nebo narušuje důstojnost soudního řízení? Pojďme se dnes podívat na to, jak je možné si stěžovat.

   

  Stížnost na shora uvedené nedostatky upravuje zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. Podání, jehož obsahem je stížnost, se posuzuje podle svého obsahu, nikoli podle toho, jak je podání označeno. Důležité je upozornit, že stížnost nelze podat anonymně a současně si nelze stěžovat na to, jak soud ve věci postupuje při vyřizování věci, tedy zjednodušeně si nelze stěžovat na to, jak soud ve věci rozhodl, k tomu zákon upravuje řádné a mimořádné opravné prostředky. Nelze tedy zasahovat do nezávislosti soudu.

   

  Obsahem stížnosti by mělo být vylíčení všech rozhodných skutečností, na základě kterých svoji stížnost stavíte, např. jaký byl průběh řízení, kdy byla podána žaloba, po jak dlouho dobu nejsou ve věci činěny žádné úkony, apod. Vzorový formulář na podání stížnosti byl vypracován veřejným ochráncem práv – viz. http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/jak-podat-stiznost/formulare-a-vzory-dalsi/.

   

  Pokud podáte stížnost, nesmí být její podání bráno k Vaší újmě, to neplatí, pokud podáte takovou stížnost, jejímž obsahem byste se dopustili spáchání trestného činu či přestupku, např. trestného činu pomluvy.

   

  Stížnost lze podat buď v písemné nebo ústní formě. O ústní stížnosti bude soudem sepsán písemný záznam. Stížnost na průtahy soudu lze spojit s návrhem na stanovení lhůty k provedení úkonu, se kterým máte za to, že soud nepřiměřeně prodlévá. Případně lze podat samostatně návrh soudu na určení lhůty k provedení úkonu, bez stížnosti na průtahy. O tomto návrhu pojednáme v jednom z dalších článků. O stížnostech rozhoduje předseda okresního, krajského, vrchního nebo nejvyššího soudu, případně pak ministerstvo spravedlnosti. Obecně platí, že o stížnosti rozhoduje vždy předseda soudu, u kterého je daná věc vedena, to neplatí, pokud byste podávali stížnost na předsedu soudu, o té by rozhodoval předseda soudu nadřízeného tomuto soudu. Například, pokud je řízení vedeno před Okresním soudem v Liberci, je příslušný o stížnosti rozhodnout předseda Okresního soudu v Liberci.

   

  Příslušný orgán je povinen prošetřit skutečnosti, které ve stížnosti uvedete, přičemž pokud to bude zapotřebí dojde k výslechu Vaší osoby, osoby, na kterou si stěžujete, případně dalších osob, které by mohly být nápomocni k prošetření stížnosti.

   

  Lhůta k vyřízení stížnosti činí jeden měsíc od jejího podání v případě, že si stěžujete na průtahy v řízení, v ostatních případech jsou to dva měsíce. Lhůta může být prodloužena, v takovém případě máte právo být vyrozuměni o tom, že došlo k jejímu prodloužení, přičemž se tak může dít pouze pro to, že nebylo možné shromáždit veškeré podklady k vyřízení stížnosti.

   

  O tom, jak byla Vaše stížnost vyřízena, musíte být vyrozuměni, přičemž buď bude shledána jako důvodná (zcela nebo částečně), s tím, že budete informování také o tom, jaké bylo přijato opatření k odstraněná zjištěných závad, typicky např. bude nařízeno jednání ve věci, pokud k němu již po nepřiměřeně dlouho dobu nedošlo, apod. nebo bude shledána nedůvodnou.

   

  Pokud byste byli s vyřízením stížnosti nespokojeni, je možné žádat o přešetření jejího vyřízení. O takovém přešetření rozhoduje nadřízený orgán, tj. například, pokud v prvním stupni byl příslušný rozhodovat předseda okresního soudu, pak v druhém stupni je příslušný rozhodovat předseda krajského soudu.

     

  Otázka na právníka, 31. 10. 2016
Autor:

Otázka na právníka

Inovativní nástroj pro advokáty a uživatele k řešení právních záležitostí on-line. Usnadňuje a zefektivňuje kontakt a komunikaci uživatelů (občanů, podnikatelů a firem) s advokáty a AK.

Další vzory smluv

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva je písemná dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kterou se zakládá…

Otázka na právníka, 31. 10. 2016

Vzor - Odvolanie plnej moci splnomocniteľom

Vzor odvolania plnej moci splnomocniteľom Plnomocenstvo zanikne ⁃ vykonaním úkonu, na ktorý…

Otázka na právnika, 9. 11. 2017

Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností - vzor

Vzor Návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností u darovacej zmluvy, ktorou sa…

Otázka na právnika, 26. 1. 2017

GDPR - Žádost o přenos osobních údajů - vzor

Žádost o přenos osobních údajůKterákoliv fyzická osoba může po zpracovateli svých osobních údajů…

Otázka na právníka, 19. 6. 2018

KUPNÍ SMLOUVA na prodej osobního motorového vozidla - vzor

Vzor smlouvy na prodej osobního motorového vozidla FO ve smyslu nového občanského zákoníku.

, 5. 4. 2016

Výpověď ze strany zaměstnance

Zatímco výpověď z pracovního poměru může dát zaměstnanec bez důvodu, zaměstnavatel musí udat…

Otázka na právníka, 31. 10. 2016

Vyhledejte další dokumenty

PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít