Vzory smluv a dokumentů

Inspirujte se vzory - smlouvy na míru si nechte připravit advokáty!
 • Přečteno 29 303x
 • Staženo 14x

Smlouva o nájmu movité věc

  Náležitosti smlouvy o nájmu movité věci - smlouva o nájmu movité věci by měla obsahovat: označení pronajímatele a nájemce, předmět nájmu (specifikace věci), předmět smlouvy, doba nájmu, je-li nájem stanoven na dobu určitou, smluvní cena (pokud není stanovená, platí cena obvyklá, chybějící ustanovení o ceně nezakládá neplatnost celé smlouvy), práva a povinnosti stran, vratná kauce…

Otázka na právníka, 31. 10. 2016
 • Přečteno 37 391x
 • Staženo 40x

Dohoda o srážkách ze mzdy

Dohoda o srážkách ze mzdy (a jiných příjmů)   Podmínky uzavření dohody Dohodu o srážkách ze mzdy (nebo  platu, z odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem podobný závazek, z náhrady mzdy nebo platu) lze podle § 2045 NOZ uzavřít mezi věřitelem a dlužníkem, nepřesahuje-li výše srážek polovinu mzdy. Věřitelem může být i…

Otázka na právníka, 31. 10. 2016
 • Přečteno 22 529x
 • Staženo 11x

Trvání na zam. poměru

Trvání na dalším zaměstnávání Výpověď nebo okamžité zrušení prac.poměru zaměstnavatelem Zatímco zaměstnanec má právo dát výpověď bezdůvodně, zákoník práce vymezuje taxativně důvody u výpovědi dané zaměstnavatelem. Jsou to např.: a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným, d) nesplňuje…

Otázka na právníka, 31. 10. 2016
 • Přečteno 39 867x
 • Staženo 79x

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů   Manželé se na vypořádání sjm můžou dohodnout, pokud ale tak neučiní, může jeden z nich podat návrh soudu. Jestliže nedojde do tří let od rozvodu k vypořádání sjm, má se za to, že: a) hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá, b)…

Otázka na právníka, 31. 10. 2016
 • Přečteno 27 355x
 • Staženo 28x

Návrh na rozvod (sporný)

Sporný rozvod   Rozvod je nově upraven v § 755- § 758 zákona č. 89/2012., občanského zákoníku, který zrušil dřívější zákon o rodině. Jedná se o jeden ze způsobů zániku manželství (kromě smrti jednoho z manželů, prohlášením za mrtvého či změnou pohlaví).   Existují dvě formy rozvodu:   (i) nesporný rozvod a (ii) sporný rozvod, který je jednoznačně…

Otázka na právníka, 31. 10. 2016
 • Přečteno 37 976x
 • Staženo 18x

Smlouva o zápujčce

Zápůjčka Jedná se o nový termín definován v zák. č.89/2012 Sb., občanském zákoníku, který nahrazuje původní termín půjčka. Z věřitele se tak stává zapůjčitel a z dlužníka vydlužitel.   Jaký je rozdíl mezi zápůjčkou, výpůjčkou a výprosou? Smlouva o zápůjčce se používá pro bezplatné nebo úplatné půjčení zastupitelných věcí (nejčastěji peníze). Pokud by ovšem byla předmětem…

Otázka na právníka, 31. 10. 2016
 • Přečteno 38 862x
 • Staženo 27x

Závěť holografická

Závěť   Závěť je jedním z dědických titulů[1] (právní důvod dědění) a zároveň pořízení pro případ smrti[2], kterou zůstavitel může pořídit v následujících formách:  buď vlastní rukou- holografická, v jiné písemné formě podepsaná zůstavitelem se dvěma svědky-alografická, závěť pořízená veřejnou listinou, závěť s úlevami (bezprostřední ohrožení života v…

Otázka na právníka, 31. 10. 2016
 • Přečteno 30 884x
 • Staženo 19x

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva V případě nájemní smlouvy platí pravidlo- čím podrobnější, tím lepší. Nový občanský zákoník dává smluvním stranám větší prostor, ale kvůli případným sporům doporučujeme, co by ve smlouvě mělo být stanoveno: Dostatečná identifikace smluvních stran- pronajímatele a nájemce, Předmět nájmu (je lepší přesně identifikovat bytovou jednotku, které se nájem týká, s …

Otázka na právníka, 31. 10. 2016
 • Přečteno 8 213x
 • Staženo 0x

Praktický návod na podání stížnosti na průtahy v řízení, nevhodné chování soudních osob, narušování důstojnosti soudního řízení

Zdá se Vám, že Vaše soudní řízení trvá příliš dlouho, že soudce nejedená, dochází k průtahům? Chová se některá soudní osoba, jako je místopředseda soudu, předseda senátu, soudce, přísedící, vyšší soudní úředník, soudní tajemník, soudní vykonavatel a jiný zaměstnanec působící u soudu, nevhodně nebo narušuje důstojnost soudního řízení? Pojďme se dnes podívat na to, jak je možné si…

Otázka na právníka, 31. 10. 2016
 • Přečteno 33 470x
 • Staženo 52x

Návrh na vydání platebního rozkazu

Platební rozkaz je jedním z rozhodnutí soudu, které je pro věřitele velmi efektivní, co se týká hlediska času- soud rozhoduje velice rychle. V případě, že se nepodařilo spor mimosoudně vyřešit, může věřitel (= žalobce) navrhnout vydání platebního rozkazu. Soud pak žalovanému (= dlužníkovi) uloží, aby v následujících 15 dnech po doručení rozhodnutí peněžité plnění zaplatil.…

Otázka na právníka, 31. 10. 2016
PREZENTACE ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ
Právní konzultace
Telefonická konzultace
Poptávka právní služby
...
Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavřít