Zánik dlhu z dôvodu nemožnosti plnenia

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Zánik dlhu z dôvodu nemožnosti plnenia
autor: Otázka na právnika, 1 Apr, 2019
Zánik dlhu z dôvodu nemožnosti plnenia

Dlh môže zaniknúť niekoľkými spôsobmi. Najčastejším a dalo by sa povedať aj najvhodnejším spôsobom zániku dlhu je jeho splnenie. Dlh však môže zaniknúť aj inak, napr. dohodou, uplynutím času, smrťou dlžníka alebo veriteľa alebo tým, že sa jeho plnenie stane nemožným. 

Nemožnosť plnenia


Ak sa splnenie dlhu stane nemožným, tak podľa ustanovenia § 575 občianskeho zákonníka povinnosť dlžníka plniť zanikne (ako príklad je možné uviesť situáciu, keď sa niekto zaviazal opraviť strechu domu a daný dom neskôr zhorel v dôsledku úderu blesku alebo situáciu, keď osoba, ktorá mala strechu opraviť prišla v dôsledku nehody o ruky a teda nie je schopná opravu vykonať). Plnenie však nie je nemožné, najmä ak ho možno uskutočniť aj za sťažených podmienok, s väčšími nákladmi alebo až po dojednanom čase. 

Nemožnosť časti plnenia


Ak sa nemožnosť týka len časti plnenia, zanikne povinnosť, len pokiaľ ide o túto časť. Veriteľ však má v takom prípade právo ohľadne zvyšujúceho plnenia od zmluvy odstúpiť. Ak však z povahy zmluvy alebo z účelu plnenia, ktorý bol dlžníkovi známy v čase uzavretia zmluvy, vyplýva, že plnenie zvyšku záväzku nemá pre veriteľa žiaden hospodársky význam, zaniká záväzok v celom rozsahu. Záväzok nezanikne v celom rozsahu iba ak veriteľ bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nemožnosti časti plnenia dozvedel, oznámi dlžníkovi, že na zvyšku plnenia trvá. 

Povinnosť oznámenia


Dlžník je povinný oznámiť veriteľovi informácie o skutočnosti, ktorá robí plnenie nemožným, inak zodpovedá za škodu, ktorá vznikne veriteľovi tým, že nebol včas o nemožnosti upovedomený. Dlžník je povinný oznámiť túto skutočnosť veriteľovi bez zbytočného odkladu po tom, čo sa dozvie o tejto skutočnosti. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je predmetom dane z nehnuteľností?

Nezabudnite, že do 31. januára 2017 je treba podať priznanie dane z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.…
Otázka na právnika, 25 Jan, 2017

Môže sa darca domáhať vrátenia svojho daru?

Dostali ste sa do situácie, keď vám váš manžel daroval napríklad bicykel, no po rozvode sa domáha…
Otázka na právnika, 3 Feb, 2017

Upomínacie konanie nahradzujúce konanie o vydanie platobného rozkazu

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon o upomínacom konaní, ktorý nahradil doterajší inštitút…
Otázka na právnika, 13 Feb, 2017

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť