Záložné právo na obchodný podiel

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Záložné právo na obchodný podiel
autor: Otázka na právnika, 10 Apr, 2015
Záložné právo na obchodný podiel

Záložné právo je zabezpečovacím prostriedkom veriteľa, ktoré veriteľa oprávňuje uspokojiť sa napr. predajom zálohu v prípade, ak dlžník neplní svoj záväzok riadne a včas.


Predmetom záložného práva může byť aj obchodný podiel. 


Spôsobilosť obchodného podielu byť predmetom záložného práva je nasledovná:

 

 

Obchodný podiel je spôsobilým predmetom záložného práva, ak spoločenská zmluva pripúšťa prevod obchodného podielu. Obchodný podiel však nemožno zaťažiť záložným právom, ak spoločenská zmluva vylučuje prevod obchodného podielu, a to ani vtedy, ak by spoločenská zmluva možnosť zriadenia záložného práva výslovne pripúšťala. Obchodný podiel však nemožno zaťažiť záložným právom ani v prípade, keď dôjde k opačnej situácii, t.j. ak spoločenská zmluva síce pripúšťa prevod obchodného podielu, avšak možnosť zriadenia záložného práva na obchodný podiel výslovne vylučuje.

 

Zriadenie záložného práva na obchodný podiel

  • Ak sa obchodný podiel môže prevádzať len so súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti, vyžaduje sa súhlas valného zhromaždenia na zriadenie záložného práva,
  • Ak sa na prevod obchodného podielu podľa spoločenskej zmluvy vyžaduje splnenie iných ďalších podmienok, vyžaduje sa ich splnenie
  • Následne je potrebné uzavrieť zmluvu o zriadení záložného práva v písomnej forme, pričom podpisy záložného veriteľa a záložcu na nej musia byť úradne osvedčené.

 

Vznik záložného práva na obchodný podiel

  • Záložné právo vznikne až jeho zápisom do obchodného registra.
  • Návrh na zápis záložného práva do obchodného registra podáva záložca (spoločník, na ktorého obchodný podiel sa záložné právo zriadilo) alebo záložný veriteľ na tlačive na zápis zmeny údajov do obchodného registra, ktorého vzor je uverejnený na stránke ministerstva spravodlivosti.
  • K návrhu je potrebné pripojiť prílohy – súhlas valného zhromaždenia so zriadením záložného práva a zmluvu o zriadení záložného práva spolu s kolkami v hodnote 66 EUR v prípade, ak sa návrh podáva v listinnej podobe (33 EUR v elektronickej podobe).
  • Návrh sa podáva na okresnom súde, v ktorého obvode má sídlo spoločnosť,v ktorej sa obchodný podiel spoločníka zaťažuje.

 

V prípade zápisu záložného práva do obchodného registra bez súhlasu valného zhromaždenia s jeho zriadením, hoci bol tento súhlas podľa spoločenskej zmluvy potrebný, záložné právo na obchodný podiel nevznikne.

 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Na čo máte ako spotrebiteľ pri reklamácií tovaru právo?

Ako už iste viete záručná doba je v zásade minimálne 24 mesiacov. Ak chcete vec úspešne…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2015

Zákaz výpovede! Kedy vás zamestnávateľ zo zamestnania nemôže vyhodiť?

Viete o tom, že existuje obdobie, v ktorom zamestnávateľ nemôže ukončiť s vami pracovný pomer…
Otázka na právnika, 2 Mar, 2015

Kedy vás ani ochranná doba nezachráni pred výpoveďou?

Aj keď v ochrannej dobe platí zákaz výpovede, vo výnimočných prípadoch presne vymedzených…
Otázka na právnika, 4 Mar, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť