Zákon o odpadoch - povinnosti pre vykupujúcich kovový odpad

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Zákon o odpadoch - povinnosti pre vykupujúcich kovový odpad
autor: Otázka na právnika, 14 Apr, 2016
Zákon o odpadoch - povinnosti pre vykupujúcich kovový odpad
Tento rok do účinnosti vstúpil nový zákon o odpadoch, ktorý podnikateľom značne komplikuje situáciu, keďže podnikateľom vykupujúcim kovový odpad ukladá nové povinnosti, ktoré znamenajú neprimeranú starostlivosť z ich strany vo vzťahu k výkupu kovového odpadu. Ak teda vykupujete kovový odpad aj v tomto roku, teda roku 2016, dajte si pozor, aby ste dodržali nasledujúce povinnosti.

Ten, kto vykonáva zber alebo výkup kovového je okrem iného podľa § 16 ods. 8 zákona o odpadoch povinný:

 

  1. vyžadovať od osoby, od ktorej sa odpad zbiera alebo vykupuje, nasledovné:

 

  1. ak ide o fyzickú osobu - preukázanie totožnosti predložením jej dokladu totožnosti, a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a číslo dokladu totožnosti,
  2. ak ide o fyzickú osobu, ktorá je zodpovedným zástupcom právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa alebo je osobou oprávnenou konať v ich mene alebo ide o fyzickú osobu - podnikateľa, preukázanie totožnosti predložením jej dokladu totožnosti v rovnakom rozsahu ako v prvom bode a obchodné meno, identifikačné číslo organizácie a sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa,

 

  1. viesť a uchovávať evidenciu o osobách, od ktorých odpad zbiera alebo vykupuje, v rozsahu uvedenom podľa písmena a), o druhoch a množstve kovových odpadov od nich odobratých alebo vykúpených,

 

  1. viesť a uchovávať opis a dokumentáciu, ktorú tvorí fotodokumentácia alebo videodokumentácia o kovovom odpade od vstupu do zariadenia na zber odpadov až po jeho konečné umiestnenie v zariadení na zber odpadov,

 

  1. uhrádzať platbu za výkup kovového odpadu formou peňažného poukazu na výplatu alebo formou bezhotovostného platobného styku,

 

  1. pri platbách za výkup kovového odpadu od fyzickej osoby vypočítať a odviesť daň podľa zákona o dani z príjmov,

 

  1. používať pri zisťovaní hmotnosti preberaného kovového odpadu výlučne váhy zaradené do skupiny určených meradiel a spĺňajúce požiadavky na určené meradlo podľa zákona o metrológii,

 

  1. zhromažďovať prevzatý kovový odpad aspoň sedem dní odo dňa jeho prevzatia pred jeho odovzdaním ďalšiemu držiteľovi na ďalšie nakladanie,

 

  1. monitorovať priestor s umiestneným kovovým odpadom kamerovým systémom, uchovávať záznam z kamerového systému počas 14 dní odo dňa jeho zhotovenia a na vyžiadanie tento záznam poskytnúť orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

 

 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Na čo máte ako spotrebiteľ pri reklamácií tovaru právo?

Ako už iste viete záručná doba je v zásade minimálne 24 mesiacov. Ak chcete vec úspešne…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2015

Zákaz výpovede! Kedy vás zamestnávateľ zo zamestnania nemôže vyhodiť?

Viete o tom, že existuje obdobie, v ktorom zamestnávateľ nemôže ukončiť s vami pracovný pomer…
Otázka na právnika, 2 Mar, 2015

Kedy vás ani ochranná doba nezachráni pred výpoveďou?

Aj keď v ochrannej dobe platí zákaz výpovede, vo výnimočných prípadoch presne vymedzených…
Otázka na právnika, 4 Mar, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť