Všetko o konkurznom konaní - úpadok a vyhlásenie konkurzu

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Všetko o konkurznom konaní - úpadok a vyhlásenie konkurzu
autor: Otázka na právnika, 18 Mar, 2016
Všetko o konkurznom konaní - úpadok a vyhlásenie konkurzu
Konkurzné konanie, rovnako ako reštrukturalizačné konanie , predstavuje pomerne samostatný druh civilného procesu. Podstatou tohto konania je úprava práv a povinností dlžníka, ktorý je v úpadku, speňažením jeho majetku a kolektívnym uspokojením veriteľov, pričom dochádza k likvidácii dlžníka na rozdiel od reštrukturalizácie.

Čo je úpadok?

Vyššie sme uviedli, že v konkurznom konaní sa upravujú práva a povinnosti dlžníka, ktorý je v úpadku. Čo to však úpadok je? Zákon rozlišuje dve formy úpadku, a to:

  1. platobnú neschopnosť, pričom platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi
  2. predĺženosť, pričom predĺžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu a má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho splatných záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.

 

Návrh na vyhlásenie konkurzu

 

1. Návrh na vyhlásenie konkurzu je oprávnený podať dlžník v úpadku. V niektorých prípadoch je však návrh na vyhlásenie konkurzu dlžník v úpadku povinný podať (napr. ak má úpadok formu predĺženia, dlžník je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu v lehote 30 dní od kedy sa dozvedel alebo mohol dozvedieť o svojom predĺžení).

 

2. Ak je dlžník v likvidácii, oprávneným na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu je likvidátor.

 

3. Veriteľ dlžníka je tiež oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak môže odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť svojho dlžníka, pričom platobnú neschopnosť možno predpokladať, ak je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi a jedným z týchto veriteľov bol písomne vyzvaný na splnenie záväzku. Veriteľ však zodpovedá za škodu, ktorá vznikla ak súd začal na návrh veriteľa konkurzné konanie a následne ho pre osvedčenie platobnej schopnosti dlžníka zastavil.

 

4. Iná osoba môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu len ak to ustanovuje zákon.

 

Aký je následok nedostatkov návrhu?

Na rozdiel od reštrukturalizácie, v prípade nedostatkov návrhu či príloh súd navrhovateľa o nedostatkoch poučí a vyzve ho na ich odstránenie.

 

Začatie konkurzného konania prechádza dvoma fázami:

  1. začatím konkurzného konania, ktoré začína zverejnením uznesenia o začatí konkurzného konania v Obchodnom vestníku
  2. začatím konkurzu, ktoré začína zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.

 

Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve od 1.1.2015 | Príjem študentov do 200 eur bez odvodov

Čo je nové v oblasti zdravotných a sociálnych odvodov v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť