Valné zhromaždenie s.r.o.

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Valné zhromaždenie s.r.o.
autor: Otázka na právnika, 21 Aug, 2015
Valné zhromaždenie s.r.o.
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti, ktorý tvoria spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.). Viete, že ak spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak musí sa uskutočniť najmenej raz za rok?


 

Ako sa zvoláva valné zhromaždenie?

Termín a program valného zhromaždenia treba oznámiť spoločníkom v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak najmenej 15 dní pred dňom jeho konania písomnou pozvánkou.

 

O čom rozhoduje valné zhromaždenie?

Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí schvaľovanie účtovných závierok, rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania, vymenovanie, odvolanie, odmeňovanie konateľov, členov dozornej rady, rozhodovanie o zrušení spoločnosti, o zmene právnej formy a podobne.

 

Priebeh valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie si určí svojho predsedu a zapisovateľa. Do ich zvolenia vedie valné zhromaždenie konateľ alebo iná osoba ním poverená.

Valné zhromaždenie môže účinne rozhodovať len ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov, a to buď osobe alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu na základe písomného plnomocenstva.

 

Zápisnica z valného zhromaždenia

Z valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí mať zákonom ustanovené náležitosti, ktorú podpisuje predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ, pričom pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť v určitých zákonom predpokladaných prípadoch overená.

 

Ak má však spoločnosť jediného spoločníka, tento vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia. V tomto prípade sa vyhotovuje rozhodnutie jediného spoločníka v písomnej forme, ktoré podpisuje jediný spoločník.

 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Na čo máte ako spotrebiteľ pri reklamácií tovaru právo?

Ako už iste viete záručná doba je v zásade minimálne 24 mesiacov. Ak chcete vec úspešne…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2015

Zákaz výpovede! Kedy vás zamestnávateľ zo zamestnania nemôže vyhodiť?

Viete o tom, že existuje obdobie, v ktorom zamestnávateľ nemôže ukončiť s vami pracovný pomer…
Otázka na právnika, 2 Mar, 2015

Kedy vás ani ochranná doba nezachráni pred výpoveďou?

Aj keď v ochrannej dobe platí zákaz výpovede, vo výnimočných prípadoch presne vymedzených…
Otázka na právnika, 4 Mar, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť