Úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
autor: Otázka na právnika, 31 May, 2017
Úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska

Ako už iste viete, okrem toho, že si každý platí svoju satelitnú televíziu platí navyše aj špeciálny poplatok slovenskej televízii. Úhrady platí každý, kto má elektriku v dome (t.j. odberateľ elektriky). Správne si pamätáte, že kedysi bola platiteľom úhrady osoba, ktorá mala aspoň TV prípojku. V súčasnosti je tak častokrát platiteľom úhrady aj osoba, ktorá televízor ani nemá. Pozrime sa na to, kto platí úhrady a kto je od nich oslobodený. 

Kto je v zmysle zákona platiteľom poplatkov? 


Platiteľom úhrady je:


a) fyzická osoba, 

ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny i) v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti ii) ako odberateľ elektriny v domácnosti iii) v odbernom mieste, iv) pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome, 


b) zamestnávateľ

ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov; na účely tohto zákona sa služobný úrad posudzuje ako zamestnávateľ. 


Oslobodenie od povinnosti platiť úhradu 


Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený odberateľ elektriny v domácnosti, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže RTVS. 


Od povinnosti platiť úhradu sú oslobodení aj: 

a) Rozhlas a televízia Slovenska, Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Rada pre vysielanie a retransmisiu, 

b) zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže, 

c) školy a školské zariadenia 

d) nemocnice, liečebne, hospice a domy ošetrovateľskej starostlivosti, 

e) zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

f) osoby, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky a ktoré požívajú diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva, ak je zaručená vzájomnosť. 


Sadzba úhrady 


Sadzba pre platiteľa, ktorý je odberateľom elektriny pre domácnosť je 4,64 eura za každý aj začatý kalendárny mesiac. Platiteľ úhrady, ktorý je zamestnávateľom, platí úhradu za každý aj začatý kalendárny mesiac a) 4,64 eura, ak zamestnáva od 3 do 9 zamestnancov, b) 18,58 eura, ak zamestnáva od 10 do 49 zamestnancov, c) 79,66 eura, ak zamestnáva od 50 do 249 zamestnancov, d) 199,16 eura, ak zamestnáva od 250 do 999 zamestnancov, e) 464,71 eura, ak zamestnáva 1 000 a viac zamestnancov. 


Platenie úhrady 


Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa osoba stala platiteľom, a zaniká posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom osoba prestala byť platiteľom. Úhrada sa platí mesačne; úhradu za príslušný kalendárny mesiac je platiteľ povinný zaplatiť do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Úhradu možno zaplatiť jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok; platiteľ je povinný zaplatiť úhradu do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.  

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

K vzorom zmlúv na internete

Iste ste už aj Vy niekedy riešili právnu záležitosť, ktorú bolo treba upraviť zmluvne. Aké…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Aký je rozdel medzi právnikom a advokátom a ako správne vyberať právne služby?

Pravdepodobne aj Vy ste už riešili situáciu, kedy ste zvažovali využitie právnika - profesionála.…
Otázka na právnika, 15 Jan, 2015

Uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotnom poistení už len do 25.1.2015!

Zamestnanci POZOR! Už len do 25.1.2015 máte čas na predloženie Oznámenia zamestnanca na uplatnenie…
Otázka na právnika, 19 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť