Sťažnosť na postup súdu

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Sťažnosť na postup súdu
autor: Otázka na právnika, 13 Nov, 2018
Sťažnosť na postup súdu

Sťažnosť na postup súdu môže podať účastník konania alebo strana v konaní. Sťažnosť nemôže byť anonymná. Anonymné sťažnosti nebudú vybavené. Podanie sťažnosti nesmie byť sťažovateľovi na ujmu (to ale neplatí, ak sa sťažovateľ dopustí obsahom svojej sťažnosti trestného činu alebo priestupku). Kedy a proti čomu môžte sťažnosť podať? 

Proti čomu môže sťažnosť smerovať?


Sťažnosť na postup súdu môže smerovať proti porušovaniu práva na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo proti porušovaniu zásad dôstojnosti súdneho konania sudcami, súdnymi úradníkmi alebo zamestnancami súdu, ktorí plnia úlohy pri výkone súdnictva. 

Vybavenie sťažnosti


Sťažnosti vybavuje predseda príslušného súdu. Sťažnosti na predsedu súdu vybavuje predseda súdu vyššieho stupňa. Predseda súdu vybavujúci sťažnosť je povinný prešetriť všetky skutočnosti a zistiť, či danej veci boli spôsobené prieťahy v konaní alebo porušené zásady dôstojnosti súdneho konania, a zaistiť odstránenie zistených nedostatkov. Predseda súdu príp. vyvodí za vzniknuté nedostatky voči zodpovedným osobám dôsledky. Sťažnosť musí byť vybavená do 30 dní odo dňa jej doručenia orgánu príslušnému na jej vybavenie. 

O vybavení sťažnosti a prijatých opatreniach musí byť sťažovateľ upovedomený písomne. To neplatí, ak sťažovateľ 

 - na písomnom upovedomení netrvá, 

- zomrel, 

 - stal sa nezvestným alebo 

- je pre trvalý pobyt v cudzine nedosiahnuteľný. 

Prešetrenie vybavenia sťažnosti


Ak je sťažovateľ toho názoru, že jeho sťažnosť nebola riadne vybavená, môže požiadať do 30 dní od doručenia odpovede, s ktorou nie je spokojný, - predsedu krajského súdu o prešetrenie vybavenia sťažnosti predsedom okresného súdu, - ministerstvo o prešetrenie vybavenia sťažnosti predsedom krajského súdu a predsedom Špecializovaného trestného súdu. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby?

Potrebujete zistiť pobyt určitej fyzickej osoby? Počuli ste už o Registri obyvateľov Slovenskej…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2017

Termín aktivácie elektronických schránok sa blíži!

Štatutári nezabudnite, že koniec termínu na aktiváciu elektronických schránok sa blíži. Ak si…
Otázka na právnika, 10 Apr, 2017

Nemáte povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora?

Register partnerov verejného sektora je rovnako ako Obchodný register či Živnostenský register…
Otázka na právnika, 10 Apr, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť