Školské dielo

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Školské dielo
autor: Otázka na právnika, 9 Mar, 2016
Školské dielo

U tzv. školského diela ide o autorské dielo, ktoré autorský zákon definuje ako dielo vytvorené dieťaťom, žiakom alebo študentom na splnenie školských alebo študijných povinností vyplývajúcich z jeho právneho vzťahu k škole.


POJEM ŠKOLSKÉ DIELO

V zmysle definície školského diela sa musí jednať o dielo vytvorené vymenovanými subjektmi (ktoré nemusia byť plnoleté), pri plnení školských povinností. Problematika školského diela sa však bude vzťahovať len na dielo vytvorené v základnej, strednej, vysokej škole alebo v záujmovo – vzdelávacom zariadení, teda nie na dielo vytvorené v materskej škole. Problematika školského diela sa tiež nebude vzťahovať na dielo vytvorené spoluautormi, žiakom a učiteľom, keďže školské dielo môže vytvoriť len žiak, študent.

 

LICENCIA K ŠKOLSKÉMU DIELU

Dieťa, žiak, či študent ako autor diela je na návrh školy povinný uzavrieť s ňou nevýhradnú a bezodplatnú licenčnú zmluvu o použití školského diela spôsobom, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný. A to iba v prípade, ak to možno od autora tohto školského diela spravodlivo požadovať. A to vzhľadom na to, že škola má tiež na vytvorení diela určitý podiel. Ak autor školského diela licenčnú zmluvu so školou odmietne uzavrieť bez závažného dôvodu, škola je oprávnená domáhať sa na súde, aby súd určil obsah licenčnej zmluvy.

 

POUŽITIE DIELA BEZ SÚHLASU AUTORA

V určitých prípadoch môže dokonca škola použiť školské dielo aj bez súhlasu autora, ide o zákonnú licenciu, keď škola dielo použije pri bezplatnom plnení úloh patriacich do predmetu činnosti školy.

 

ODMENA

Škola dokonca môže požadovať, aby dieťa, žiak, študent, ktorý je autorom školského diela zo získanej odmeny za použitie školského diela nahradil náklady vynaložené na vytvorenie školského diela, a to podľa okolností až do ich skutočnej výšky.

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve od 1.1.2015 | Príjem študentov do 200 eur bez odvodov

Čo je nové v oblasti zdravotných a sociálnych odvodov v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť