Sirotský dôchodok

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Sirotský dôchodok
autor: Otázka na právnika, 6 Mar, 2018
Sirotský dôchodok

Sirotský dôchodok je dôchodková dávka, ktorej účelom je zabezpečiť príjem sirote v prípade úmrtia jej rodiča alebo osvojiteľa. Žiadosť o priznanie dôchodku spisuje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa. O priznaní sirotského dôchodku tiež rozhoduje Sociálna poisťovňa. Pozrime sa v článku, aká je výška sirotského dôchodku a ako oň požiadať.

Aká je výška sirotského dôchodku?


Výška sirotského dôchodku je 40 % 

 • starobného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý rodič alebo osvojiteľ siroty, 

• invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý rodič alebo osvojiteľ siroty, 

• predčasného starobného dôchodku priznaného zomretému rodičovi alebo osvojiteľovi siroty. 

Aké doklady sú potrebné na spísanie žiadosti o sirotský dôchodok? 


• rodný list siroty, • úmrtný list rodiča alebo osvojiteľa siroty, 

• doklad o ukončení vzdelania zomretého rodiča alebo potvrdenie školy, v ktorom období trvalo jeho štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené, vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou, 

• rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na ktorého základe bolo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj úmrtný list alebo výpis z matriky, 

• doklad preukazujúci nezaopatrenosť osiroteného dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku, 

• ak žiadateľ o sirotský dôchodok študuje v zahraničí, tak rozhodnutie MŠVVaŠ SR, Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní vydaného na základe požiadavky siroty a originál potvrdenia o štúdiu a jeho úradný preklad (Pokiaľ sa však daná vysoká škola nachádza v zozname uznaných vysokých škôl uverejnenom na webovej stránke ministerstva, tak nie je nutné rozhodnutie ministerstva dokladať).  

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve od 1.1.2015 | Príjem študentov do 200 eur bez odvodov

Čo je nové v oblasti zdravotných a sociálnych odvodov v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť