Reštrukturalizačné konanie

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Reštrukturalizačné konanie
autor: Otázka na právnika, 14 Mar, 2016
Reštrukturalizačné konanie
Ak hovoríme o reštruktrualizácii, hovoríme o tzv.  „dobrovoľnom procese ozdravenia podniku“.

Pojem a účel reštrukturalizačného konania

Účelom reštrukturalizačného konania je uspokojenie veriteľov bez likvidácie dlžníka. Ide teda o relatívne samostatný druh civilného procesu, účelom ktorého je riešenie úpadku či hroziaceho úpadku subjektu postupným uspokojením veriteľov dlžníka spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne.

 

Predpokladmi povolenia reštrukturalizácie sú:

  1. vykonávanie podnikateľskej činnosti dlžníkom,
  2. hroziaci úpadok alebo ak dlžník už je v úpadku,
  3. možno odôvodnene predpokladať zachovanie aspoň podstatnej časti prevádzky dlžníka,
  4. v prípade povolenia reštrukturalizácie možno odôvodnene predpokladať väčší rozsah uspokojenia veriteľov dlžníka ako v prípade vyhlásenia konkurzu.

 

Návrh na povolenie reštrukturalizácie

Ak je dlžník – podnikateľ v úpadku, alebo mu úpadok hrozí, je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu a zároveň si môže dať vypracovať reštrukturalizačný posudok správcovi, ktorý zisťuje či sú splnené predpoklady na reštrukturalizáciu dlžníka a po vypracovaní reštrukturalizačného posudku buď správca reštrukturalizáciu dlžníka odporučí, alebo neodporučí. Dlžník reštrukturalizačný posudok spolu s ostatnými prílohami pripojí k návrhu na povolenie reštrukturalizácie.

 

Návrh na povolenie reštrukturalizácie dlžníka však môže podať aj dlžník, ak si dal vypracovať veriteľ reštrukturalizačný posudok a správca reštrukturalizáciu dlžníka odporučil.

 

POZOR!

Súd na opravu či doplnenie neúplného alebo nesprávneho návrhu nevyzýva, a preto ak návrh nespĺňa všeobecné náležitosti, odmietne ho!

 

Začatie reštrukturalizačného konania prechádza dvoma fázami, a to:

  1. začatím reštrukturalizačného konania, ktoré začína zverejnením uznesenia o začatí reštrukturalizačného konania v Obchodnom vestníku
  2. začatím reštrukturalizácie, ktorá začína zverejnením uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku.

 

Zverejnením uznesenia o povolení reštrukturalizácie v Obchodnom vestníku je začatá reštrukturalizácia, čo bráni tomu, aby na toho istého dlžníka začalo alebo prebiehalo konkurzné konanie. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Na čo máte ako spotrebiteľ pri reklamácií tovaru právo?

Ako už iste viete záručná doba je v zásade minimálne 24 mesiacov. Ak chcete vec úspešne…
Otázka na právnika, 23 Feb, 2015

Zákaz výpovede! Kedy vás zamestnávateľ zo zamestnania nemôže vyhodiť?

Viete o tom, že existuje obdobie, v ktorom zamestnávateľ nemôže ukončiť s vami pracovný pomer…
Otázka na právnika, 2 Mar, 2015

Kedy vás ani ochranná doba nezachráni pred výpoveďou?

Aj keď v ochrannej dobe platí zákaz výpovede, vo výnimočných prípadoch presne vymedzených…
Otázka na právnika, 4 Mar, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť