Preklúzia

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Preklúzia
autor: Otázka na právnika, 16 Apr, 2019
Preklúzia

Pokiaľ, v zákonom presne stanovených prípadoch, nebude určité právo uplatnené v zákonom stanovenom čase, dôjde k jeho zániku. I keď na prvý pohľad sa môže zdať, že sa jedná o totožný inštitút ako je premlčanie, tak medzi preklúziou a premlčaním existujú veľké rozdiely. Aké?

Zánik práva vs. zánik vymáhateľnosti


U preklúzii dochádza k zániku práva, u premlčania zaniká len vymáhateľnosť daného práva, samotné právo nezaniká. Z premlčaného práva sa stáva tzv. naturálna obligácia. 


Z uvedeného plynie, že ak dlžník plnil pri preklúzii, tak plnil bez právneho dôvodu a vzniklo mu právo dlh požadovať po veriteľovi späť z titulu bezdôvodného obohatenia. 


Ak však dlžník plnil pri premlčaní, u veriteľa sa nejedná o bezdôvodné obohatenie. Dlžník nemôže požadovať po veriteľovi dlh späť. 

Je nutné uplatniť námietku?


Na preklúziu súd prihliada z úradnej povinnosti, teda ex offo. Na rozdiel od premlčania nie je teda nutné, aby dlžník vzniesol námietku. K premlčaniu však súd prihliada len na námietku dlžníka (teda nie z úradnej povinnosti). 

Príklad preklúzie


Preklúziu nájdeme napr. v ustanovení § 436 občianskeho zákonníka týkajúceho sa zodpovednosti za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach: „Právo na náhradu škody sa musí uplatniť u prevádzateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.“ V danom prípade teda prekluzívna doba činí 15 dní, pokiaľ v danej dobe dlžník právo na náhradu škody neuplatní, tak mu právo zanikne. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Čo je predmetom dane z nehnuteľností?

Nezabudnite, že do 31. januára 2017 je treba podať priznanie dane z nehnuteľnosti podľa stavu k 1.…
Otázka na právnika, 25 Jan, 2017

Môže sa darca domáhať vrátenia svojho daru?

Dostali ste sa do situácie, keď vám váš manžel daroval napríklad bicykel, no po rozvode sa domáha…
Otázka na právnika, 3 Feb, 2017

Upomínacie konanie nahradzujúce konanie o vydanie platobného rozkazu

Dňa 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon o upomínacom konaní, ktorý nahradil doterajší inštitút…
Otázka na právnika, 13 Feb, 2017

Zmeny v evidencii vozidiel oznamované osobne na orgáne Policajného zboru

Predali ste auto, chcete zmeniť farbu auta alebo má auto v držbe iná osoba ako vlastník?…
Otázka na právnika, 21 Feb, 2017

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť