Prehľad zmien v Obchodnom zákonníku 2. časť

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Prehľad zmien v Obchodnom zákonníku 2. časť
autor: Otázka na právnika, 11 Dec, 2015
Prehľad zmien v Obchodnom zákonníku 2. časť
V 1. časti tohto článku sme Vám priniesli prehľad zmien Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov, ktoré už nadobudli účinnosť a teda podľa ktorých sa už v praxi postupuje. Teraz Vám prinášame prehľad zmien tretej a poslednej časti novely Obchodného zákonníka, priblíženej z časti aj v predchádzajúcom článku, účinnej od 1. januára 2016

 

Ide o nasledovné zmeny:

  • Nové ustanovenia, ktoré budú spresňovať zákaz vrátenia vkladov v obchodných spoločnostiach a družstvách a vykladať, čo všetko sa za vrátenie vkladu spoločníkovi bude považovať,
  • Ruší sa preukazovanie splatenia vkladov alebo ich častí výpisom z účtu v banke. Opäť sa vracia k neformálnemu preukazovaniu ich splatenia výpisom z účtu v banke,
  • Rušia sa obmedzenia na strane spoločníka, že ak na spoločnosť s jedným spoločníkom bol vyhlásený konkurz, môže táto osoba založiť ďalšiu spoločnosť najskôr po uplynutí 1 roka od vyporiadania záväzkov a ustanovenie, že ak k úpadku alebo k predĺženiu, ktoré je dôvodom na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu došlo úmyselným konaním preukázaným právoplatným rozhodnutím súdu, ten kto takéto úmyselné konanie spôsobil, môže založiť ďalšiu spoločnosť najskôr po uplynutí 10 rokov od vyporiadania záväzkov,
  • Možnosť vylúčenia (diskvalifikácie) fyzickej osoby z výkonu funkcie v obchodnej spoločnosti alebo v družstve na základe rozhodnutia súdu (diskvalifikácia) z dôvodu porušenia povinnosti štatutárneho orgánu podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na základe rozhodnutia súdu v trestnom konaní,
  • Zavádza sa tzv. register diskvalifikovaných osôb, ktorý bude viesť Okresný súd Žilina a ktorý bude obsahovať informácie o osobách, ktorým súd zakázal výkon funkcie štatutárneho orgánu, člena dozornej rady, vedúceho organizačnej zložky, prokuristu,
  • Osoba, ktorá sa navrhuje zapísať do obchodného registra nesmie byť vedená v registri diskvalifikácií, čo registrový súd bude skúmať ex offo,
  • Pravidlá pre transakcie s konfliktom záujmov sa už budú vzťahovať len na akciové spoločnosti (predtým sa vzťahovali aj na spoločnosti s ručením obmedzeným). Za transakcie s konfliktom záujmom sa považujú transakcie, pri ktorých obchodná spoločnosť nadobúda majetok na základe zmluvy uzatvorenej s jej zakladateľom alebo spoločníkom (alebo s ich blízkymi osobami, ovládajúcimi alebo ovládanými osobami atď.) za protihodnotu vo výške najmenej 10% hodnoty základného imania,
  • Ustanovenia spoločnosti upravujúce inštitút spoločnosti v kríze,
  • Spoločnosť bude povinná pred vyplácaním zisku alebo pred rozdeľovaním iných vlastných zdrojov skúmať, či sa jeho vyplatením nedostane do predlženia alebo nebude platobne neschopná.

 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku na zdravotnom poistení už len do 25.1.2015!

Zamestnanci POZOR! Už len do 25.1.2015 máte čas na predloženie Oznámenia zamestnanca na uplatnenie…
Otázka na právnika, 19 Jan, 2015

Čo je nové v oblasti pracovného práva od 1.1.2015 ?

Prinášame vám prehľad najdôležitejších zmien v pracovnom práve účinných v roku 2015. 
Otázka na právnika, 21 Jan, 2015

Novinky v legislatíve v r. 2015 - registračné pokladnice pre advokátov?

Novelou zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa zavádza…
Otázka na právnika, 26 Jan, 2015

Zmeny v legislatíve 2015 | Dane

Čo je nové v oblasti daňového práva v r. 2015?
Otázka na právnika, 23 Jan, 2015

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť