Predchádzanie hroziacim škodám

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Predchádzanie hroziacim škodám
autor: Otázka na právnika, 27 Mar, 2019
Predchádzanie hroziacim škodám

Ustanovenie § 415 občianskeho zákonníku obsahuje jednoznačnú povinnosť každého počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na majetku, na prírode a životnom prostredí. Ak však už nejaká škoda hrozí, tak osoba, ktorej škoda hrozí, je povinná na jej odvrátenie zakročiť spôsobom primeraným okolnostiam ohrozenia. Nesplnenie povinnosti zakročiť proti hroziacemu zásahu však nie je bezprostredne sankcionované.

Za škodu nezodpovedá ten, kto odvracia nebezpečenstvo


Kto spôsobil škodu, keď odvracal priamo hroziace nebezpečenstvo (môže ísť o akékoľvek hroziace nebezpečenstvo, napr. povodeň, zemetrasenie, útok zvieraťa či človeka), ktoré sám nevyvolal, nie je za ňu zodpovedný. 


To neplatí v prípadoch ak :

- toto nebezpečenstvo za daných okolností bolo možné odvrátiť inak alebo 

- spôsobený následok je zrejme rovnako závažný alebo ešte závažnejší ako ten, ktorý hrozil. 


Musí teda ísť o nebezpečenstvo, ktoré konajúci sám nevyvolal a ktoré za daných okolností nebolo možné odvrátiť inak (napr. útekom). 


Takisto nezodpovedá za škodu osoba, ktorá ju spôsobila v nutnej obrane proti hroziacemu alebo trvajúcemu útoku. O nutnú obranu však nejde, ak bola zrejme neprimeraná povahe a nebezpečnosti útoku. 


Právo na náhradu nákladov a škody


Kto odvracal hroziacu škodu, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov a na náhradu škody, ktorú pritom utrpel, aj proti tomu, v koho záujme konal, a to najviac v rozsahu zodpovedajúcom škode, ktorá bola odvrátená. U práva na náhradu škody je dôležité, že musí existovať príčinná súvislosť medzi konaním pri odvracaní hroziacej škody a škodou, ktorú konajúci pri odvracaní škody utrpel. 

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Daň za psa

Viete kedy a za akých podmienok ste povinný platiť daň za psa a v akej výške?
Otázka na právnika, 12 Jul, 2017

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Právo na informácie je zaručené čl. 26 Ústavy SR. Toto právo pomáha občanom v kontrole činnosti…
Otázka na právnika, 22 Jan, 2018

K otázke zavedenia nového poplatku za cirkevný sobáš

Novelou zákona o správnych poplatkoch bol od 1. 1. 2018 zavedený nový poplatok vo výške 10 EUR za…
Otázka na právnika, 30 Jan, 2018

Nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie

Pacient má právo poznať všetky informácie, ktoré obsahuje zdravotná dokumentácia vedená o jeho…
Otázka na právnika, 19 Feb, 2018

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť