Práva a povinnosti manželov

Blog s článkami z právnej oblasti
Ilustrační obrázek pro článek Práva a povinnosti manželov
autor: Otázka na právnika, 29 Apr, 2019
Práva a povinnosti manželov

Manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok ustanovených zákonom. Zákon o rodine upravuje práva a povinnosti, ktoré manželia navzájom majú. Manželia sú si v manželstve v týchto vzájomných právach a povinnostiach rovní.

Základné práva a povinnosti manželov


Manželia sú povinní podľa ustanovenia § 18 zákona o rodine: 

- žiť spolu, 

- byť si verní, 

- vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, 

- pomáhať si, 

- starať sa spoločne o deti a 

- vytvárať zdravé rodinné prostredie.


O uspokojovanie potrieb rodiny založenej manželstvom, kam spadá aj osobná starostlivosť o deti a domácnosť, sú povinní starať sa obidvaja manželia podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. O veciach týkajúcich sa rodiny majú manželia rozhodovať spoločne, majú sa teda dohodnúť. Ak sa manželia nedokážu dohodnúť o podstatných veciach, rozhodne na návrh jedného z manželov súd. Na výkon povolania a na pracovné uplatnenie však nepotrebuje žiadny z manželov súhlas druhého manžela (o týchto veciach teda každý manžel rozhoduje samostatne, dohoda nie je nutná). 

Vzájomné zastupovanie manželov


Každý z manželov je oprávnený zastupovať druhého manžela v bežných veciach, najmä prijímať za neho bežné plnenia. Konanie jedného z manželov pri obstarávaní bežných vecí rodiny zaväzuje obidvoch manželov spoločne a nerozdielne. Manžel nie je oprávnený zastupovať druhého manžela, ak druhý manžel tieto účinky proti inej osobe výslovne vylúčil a ak to bolo tejto osobe známe. Právo vzájomného zastupovania napr. nenáleží druhovi a družke. Druh aj družka potrebujú k zastupovaniu v bežných veciach plnomocenstvo.  

Autor článku

Otázka na právnika

Inovatívny nástroj pre advokátov a užívateľov k riešeniu právnych záležitostí on-line. Uľahčuje a zefektívnňuje kontakt a komunikáciu užívateľov (občanov, podnikateľov a firiem) s advokátmi a AK.

Ďalšie podobné články

Kto zodpovedá za škodu spôsobenú maloletým?

Čo sa stane, ak škodu spôsobí maloletý? Kto za ňu zodpovedá?
Otázka na právnika, 10 Feb, 2016

Kto je podľa zákona matkou a otcom dieťaťa?

Matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila. V prípade pochybností rozhoduje súd. Kto je však…
Otázka na právnika, 25 Apr, 2016

Právne vzťahy manželov k tretím osobám

Určite si kladiete otázku, či musia manželia ako bezpodieloví spoluvlastníci vždy všetko…
Otázka na právnika, 8 Jun, 2016

Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva

V určitých prípadoch nie je možné uzavrieť manželstvo, hovoríme o tzv. okolnostiach vylučujúcich…
Otázka na právnika, 14 Mar, 2018

Vyhľadať ďalšie články

PREZENTÁCIA ADVOKÁTSKYCH KANCELÁRIÍ
Právna konzultácia
Telefonická konzultácia
Požiadajte o ponuku služby
...
Tieto webové stránky používajú k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Informácie o tom, ako tieto webové stránky používate, sú zdieľané so spoločnosťou Google. Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím súborov cookie.
zatvoriť